top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Psy sú u nás veľmi obľúbené. Má ich doma 39% Slovákov.

Vo štvrtok 26. augusta sa oslavuje na celom svete Medzinárodný deň psov. Aspoň jedného psa má v domácnosti 39% obyvateľov Slovenska. Veľká väčšina obyvateľov má psy rada a sú výrazne obľúbenejšie ako mačky.Psy žijú viac na vidieku


Pes je priateľom človeka a v prípade 39% obyvateľov Slovenska tak blízkym, že je priamo súčasťou domácnosti. Štyri percentá ľudí na Slovensku chovajú doma dokonca dvoch alebo viacero psov.

Kým v mestách majú doma psa traja z desiatich obyvateľov (30%), na vidieku nájdeme psa takmer u každého druhého Slováka (45%). Ak by sme to porovnali s mačkami, ktoré žijú v domácnosti u 20% ľudí, o tie sa starajú tiež skôr obyvatelia na vidieku než v mestách.
O psov majú najväčší záujem ľudia do 26 rokov, až polovica z nich sa v súčasnosti stará o vlastného psa. U ľudí v strednom veku alebo starších ľudí je podiel takých, čo majú doma psa, už o niečo nižší, ale stále veľmi vysoký. Viac ako jedného psa v domácnosti majú tiež skôr mladí ľudia do 26 rokov.


Beny a Rexo


Mená psov na Slovensku sú veľmi pestré a na rozdiel od mačiek, ktoré majú často podobné mená, pri psoch je násobne ťažšie stretnúť „menovcov“. Zdá sa, že pri pomenovaní psov sú Slováci omnoho kreatívnejší ako pri pomenovaní mačiek, čo tiež nepriamo svedčí o blízkom vzťahu majiteľov psov s ich štvornohými priateľmi.


V každom prípade, ak by sa stretlo na ulici viac ako 100 psov, je pravdepodobné, že sa tam nájdu aspoň piati psi s menom Benny alebo Beny a tiež približne piati s menom Rex alebo Rexo. Psa s menom Beny má totiž doma približne 5% majiteľov psov a rovnako to platí aj pre meno Rex/Rexo.

Medzi ďalšie pomerne často sa vyskytujúce mená psov na Slovensku patria Bela/Bella, Rony a Riki.


Zaujímavé je, že prvých 7 najobľúbenejších mien psov na Slovensku začína písmenom „B“ alebo „R“. Jedno z TOP10 najobľúbenejších mien psov má len niečo viac ako 20% všetkých psov, ktoré žijú v slovenských domácnostiach - pri mačkách tento podiel tvorí takmer 60% zo všetkých mačiek.


Psy sú veľmi obľúbené


Aj keď viac ako polovica obyvateľov Slovenska momentálne psa doma nemá, u veľkej väčšiny z nich sú psy obľúbené a ľudia k nim majú pozitívny vzťah. Viac ako 60% má týchto štvornohých „chlpáčov“ rada a len približne 15% tých, čo doma psa nemajú, je naladených negatívne. Najviac tých, čo ich majú veľmi radi, aj keď nie sú ich majiteľmi, je medzi mladými do 26 rokov.


V celkovej obľúbenosti psov je oproti mačkám veľký kontrast. Mačky výrazne viac polarizujú, buď ich ľudia majú radi, alebo im vadia.


U psov je to inak. Takmer dve pätiny obyvateľov Slovenska má psa doma (čo predpokladáme je prejav obľuby) a takmer ďalšie dve pätiny majú psov radi, len posledná pätina je naladená zdržanlivo alebo negatívne.


Viac detailných informácii o prieskume týkajúcom sa mačiek, nad rámec informácií použitých v tomto texte, je možné si prečítať na tomto odkaze: Buď ich milujeme, alebo nám vadia. Mačku má doma 20% Slovákov.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome mája a júna 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page