top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Buď ich milujeme, alebo nám vadia. Mačku má doma 20% Slovákov.

V nedeľu 8. augusta si pripomíname svetový deň mačiek. Aspoň jednu mačku v domácnosti má 20% obyvateľov Slovenska. Nie všetci však mačky majú radi, viac ako polovica obyvateľov je voči mačkám naladená negatívne alebo zdržanlivo.Každá piata domácnosť


Medzi zvieratami, ktoré robia ľuďom spoločnosť v ich domácnostiach, majú určite výsadné postavenie mačky.


Aspoň jednu mačku má v domácnosti 20% obyvateľov Slovenska. Šesť percent slovenských domácností doma chová dokonca dve alebo viacero mačiek.


Mačky by sme našli častejšie v domácnostiach na vidieku ako v mestách. Na vidieku je mačka obyvateľkou v každej štvrtej domácnosti. V mestách sa o mačku stará len každá desiata domácnosť.


O mačky majú väčší záujem starší ľudia, medzi dôchodcami je až štvrtina takých, ktorí majú mačku doma. So zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje aj počet ľudí, ktorí majú v domácnosti viacero mačiek. Zrejme nie je prekvapením, že medzi majiteľmi mačiek je o niečo viac žien ako mužov.

Micka a Murko


Až šestina zo všetkých mačiek sú „menovkyne“. Celkovo 16% mačiek má tradičné meno Micka alebo Mica. Ďalších 9% mačiek ich majitelia nazývajú Cica alebo Cicka.


Pre kocúra je najčastejšie, opäť veľmi tradičné meno, Murko. Štvrtým najobľúbenejším menom je „filmová hviezda“ Garfield.


Vo všeobecnosti si Slováci, čo sa týka pomenovávania svojich mačiek, príliš nepotrpia na kreativitu. Jedno z TOP10 najobľúbenejších mien má takmer 60% zo všetkých mačiek, ktoré žijú v slovenských domácnostiach.


Mačky polarizujú


Dá sa povedať, že mačky dosť výrazne rozdeľujú ľudí na tých, čo ich milujú a tých, čo ich až tak veľmi v obľube nemajú.


Ak neberieme do úvahy 20% obyvateľov, ktorí majú mačky vo svojej domácnosti (a preto predpokladáme, že ich majú radi), mačky veľmi obľubuje už len 7% ľudí a ďalších 25% ich obľubuje čiastočne. To je spolu o niečo menej ako polovica všetkých obyvateľov Slovenska.


Druhá polovica Slovákov je voči mačkám naladená negatívne alebo zdržanlivo. Nálady voči mačkám sú v populácii rozdelené veľmi rovnomerne.


Mačky sú už raz také, buď ich máme radi, alebo nám vadia.


 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome mája a júna 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page