top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Kto na Slovensku ešte nie je klientom bánk?

Updated: Sep 17, 2018

Nie, nie sú to dôchodcovia... Neklientov bánk môžeme skôr nájsť na opačnom konci demografického stromu.


Na Slovensku je klientom nejakej banky približne 93 % populácie. To znamená, že osobný účet, kartu alebo vkladnú knižku nemá len 7 % obyvateľov Slovenska starších ako 15 rokov. Trend rastúcej penetrácie bánk je prítomný už posledných 20 rokov. Každý rok rastie využívanie bánk v populácii o približne jeden percentuálny bod.


Kto sú a kto nie sú klienti bánk?

V princípe platí, že takmer celé zárobkovo činné obyvateľstvo v produktívnom veku už je klientom nejakej banky. O niečo viac neklientov je medzi dôchodcami, hlavne tými nad 70 rokov. Najviac neklientov bánk je však medzi mladými ľuďmi – hlavne študentmi stredných škôl. Nejaký bankový produkt, najčastejšie osobný účet, na Slovensku využíva približne 71 % mladých ľudí študujúcich na strednej alebo vysokej škole. Medzi tímy, čo majú 18 rokov a menej je penetrácia bánk na úrovni 51%.


Na Slovensku je klientom nejakej banky približne 93 % populácie.

Na druhej strane, za posledné obdobie využívanie bánk práve medzi mladými ľuďmi vo veku do 24 rokov výrazne rastie. Okrem iného, je to dôsledkom aj veľmi výrazných komunikačných kampaní viacerých bánk (najúspešnejšie sú Tatra banka a Slovenská sporiteľňa) zameraných práve na mladších študentov. Ak ste dané reklamné kampane nezachytili, môže to byť aj tým, že málo sledujete slovenských youtuberov a ste málo často na Insta :-).

Marketingová komunikácie pre tieto cieľové skupiny presunula do zásadnej miery na internet.Graf: Penetrácia bánk medzi obyvateľstvom Slovenska

Regionálne rozdiely sú malé, rozhoduje miera urbanizácie

Paradoxne, napriek výrazným regionálnym rozdiel v ekonomickej výkonnosti Slovenska, banková penetrácia je vo všetkých regiónoch obdobná. Medzi ekonomicky silnými a slabými regiónmi Slovenska sú len málo významné rozdiely v tom, koľko ľudí má alebo nemá účet v banke. Samozrejme, rozdiel je v intenzite využívania jednotlivých produktov (napr. frekvencie využívania platobných kariet, výšky spotrebných úverov a hypoték a pod.).

Dôležitejším ukazovateľom ako regionálna rozdielnosť je skôr rozdiel vo veľkosti sídla a celkovej topografii – v mestách je užívateľov bánk viac ako v malých obciach.


Jedna, dve alebo tri banky?

Nie všetci obyvatelia využívajú služby iba jednej banky, hoci práve táto situácia je na Slovensku najbežnejšia. Na všetky svoje bankové potreby využíva služby len jednej banky približne 70 % Slovákov. A nie je to len relikt minulosti, tento podiel má v posledných rokoch tendenciu skôr rásť.  Dve rôzne banky využíva šestina populácie. Využívanie troch a viacerých bánk je už málo bežné, takíto bankovo nároční užívatelia tvoria len 7 % obyvateľstva Slovenska. (V týchto úvahách sme nebrali do úvahy špecializované stavebné sporiteľne.)


Graf: Počet využívaných bánk obyvateľmi Slovenska

Priemerne je tak obyvateľ Slovenska klientom 1,28 banky (berúc do úvahy aj tých, ktorí sú neklienti). V posledných rokoch banky venujú svoje úsilie výraznejšiemu cross-sellingu, a aj cenová politika bánk (štruktúra zliav za vedenie balíka služieb) motivuje klientov k racionalizácii svojho bankového portfólia. Na druhej strane sa kvôli refinancovaniu úverov mnohí klienti stávajú klientmi nových bánk. Priemerný počet využívaných bánk tak za posledné roky stagnuje.


Všetky údaje použité v tomto článku sú získané z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Go4insight realizovaného priebežne počas prvého polroka 2018 na celkovej vzorke 3000 respondentov na obyvateľoch Slovenska starších ako 15 rokov.

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page