top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Google Search alebo Facebook Ads?

Ktoré reklamné systémy využívajú slovenskí marketéri?
V takmer všetkých slovenských spoločnostiach, v ktorých pracujú marketéri združení v paneli marketingových profesionálov, sú využívané dva globálne reklamné systémy – Google Search a Facebook Ads. Tieto dva systémy sú jednoznačne najrozšírenejšie, oba sú využívané zhodne v 96% slovenských spoločností*.


Tretím najviac používaným systémom v slovenských spoločnostiach je takisto globálny nástroj - Google Display Network. Na Slovensku ho využíva 86% spoločností.

Tieto TOP 3 reklamné systémy pozná prakticky každý slovenský marketér. Podporená znalosť každého z nich je (takmer) 100%.


S relatívne veľkým odstupom v používaní nasleduje sieť pre natívnu reklamu Strossle. Strossle pozná 89% slovenských marketérov a využíva ju 55% spoločností na Slovensku.


Piatym najviac využívaným reklamným systémom je Etarget. Táto slovenská reklamná sieť má podporenú znalosť 86% a na domácom trhu ju využíva 25% spoločností.


Ďalšie reklamné siete a systémy sú už využívané menej často. Azet Klik je využívaný v 5% spoločností, rovnako ako sieť affiliate marketingu Dognet. Oba tieto systémy pozná o niečo viac ako 60% slovenských marketérov.


Remarketingový systém INRES je medzi marketérmi známy o niečo menej (42%), hoci ho využíva 11% spoločností.

Tie reklamné systémy, ktoré sú najviac používané, sú považované aj za celkovo najefektívnejšie. Za najviac efektívny reklamný systém slovenskí marketéri považujú Google Search. To, že je Google Search efektívny, si myslí až 97% slovenských marketérov.


O niečo nižšiu (ale stále veľmi vysokú) efektivitu majú v očiach slovenských marketérov Facebook Ads (88%) a Google Display Network (78%)


Prvú päticu systémov, ktoré slovenskí marketéri považujú za efektívne, uzatvára Strossle a Etarget.*Celková báza sú spoločnosti, v ktorých pracujú marketéri, ktorí sú združení v paneli marketingových profesionálov. Sú to spoločnosti, ktoré aktívne využívajú marketingové aktivity. Tieto spoločnosti z povahy veci nie sú reprezentatívne vzhľadom na všetky slovenské firmy. Majú tendenciu byť väčšie a pôsobiť viac v službách a obchode. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 104 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov vo februári 2021.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page