top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ktoré marketingové média sú na Slovensku najrelevantnejšie?

Updated: Mar 17, 2021

Ktoré médiá o marketingu a reklame najčastejšie sledujú slovenskí marketéri?Marketérov združených v paneli slovenských marketingových profesionálov sme sa pýtali na to, ktoré slovenské média prinášajúce správy z oblasti marketingu a reklamy čítajú a považujú pre seba za relevantné.


V čítanosti (online alebo v papierovej verzie) sú na prvých priečkach tri médiá. Dve sú dlhoročné stálice a jedno je skôr novším challengerom. Všetky tri majú medzi marketérmi (takmer) 100% znalosť.


Najsledovanejším marketingovým médiom na Slovensku sú Stratégie. Stratégie číta 70% slovenských marketérov. Na druhom mieste je mesačník Forbes s čítanosťou 66% a na treťom týždenník Trend. Ten sleduje 62% slovenských marketérov.


Aj keď medzi týmito troma periodikami nie je veľký rozdiel v čítanosti, jednoznačne najvyššiu relevantnosť pre marketingovú brandžu majú Stratégie. Tie považuje za užitočné a relevantné 9 marketérov z desiatich. Forbes a Trend označilo za relevantné a užitočné marketingové médiá necelých 50% marketérov na Slovensku.


Po TOP 3 médiách nasledujú dva špecializované digitálne marketingové projekty. Portál omediach.com sleduje 38% a „curated content“ platformu MARKETERIS.SK 32% slovenských marketérov. Prakticky všetci, ktorí tieto dva projekty sledujú, ich považujú aj za relevantné marketingové zdroje. Obe tieto platformy majú podporenú znalosť nad 70%.


Ďalšími zdrojmi informácií pre slovenských marketérov sú ročenka DIGITAL AGENCIES, ktorú číta necelých 30% marketérov, IABnews s čítanosťou 15% a Digitálny Týždeň ADMA, ktorý sleduje 13% slovenských marketingových profesionálov.


Vo všeobecnosti platí, že Forbes a Trend má veľmi nadpriemernú čítanosť hlavne medzi marketérmi v malých firmách. S rastúcou veľkosť čítanosť oboch médií výrazne klesá.


Stratégie majú, naopak, veľmi podobnú čítanosť vo všetkých veľkostných kategóriách spoločností a firiem. Stratégie sú pre marketérov veľkých spoločností jednoznačne najrelevantnejším zdrojom informácií o novinkách v brandži.


Portál omediach.com je známejší, čítanejší aj považovaný za relevantný skôr vo väčších firmách.


Informácie z MARTERIS.sk sú najrelavantnejšie pre marketingových profesionálov skôr z menších a stredných spoločností.


 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 104 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov vo februári 2021.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Comments


bottom of page