top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Agentúry postupne prerastajú kategóriu „digitálna reklamná agentúra“

Znalosť digitálnych agentúr medzi slovenskými marketérmi


Rok 2021bol už tretím rokom, kedy slovenskí marketéri združení v Paneli marketingových profesionálov odpovedali na otázky týkajúce sa vnímania slovenských digitálnych reklamných agentúr. Prieskum prebiehal v októbri 2021.


V kategórii spontánna znalosť značiek digitálnych agentúr sme v tomto roku zaznamenali dve zaujímavé skutočnosti.


Keď sme sa respondentov - slovenských marketérov - spýtali, ktoré digitálne reklamné agentúry poznajú, celkový priemerný počet spomenutých digitálnych agentúr všetkými respondentmi klesol približne o 10%. Jedným z vysvetlení môže byť hypotéza, že kategória „digitálna reklamná agentúra“ sa zmenšuje. Viaceré agentúry, ktoré boli v minulých rokoch vnímané ako „digitálne“, sa pozicionujú ako plnoformátové a teda prestávajú byť vnímané ako čisto „digitálne“.


Druhým zaujímavým faktom je pokles spontánnej znalosti agentúry Zaraguza. Medziročne jej spontánna znalosť v kategórii „digitálna reklamná agentúra“ klesla z 55% na tohtoročných 38%. Do istej miery sa jej pokles dá vysvetliť tým, že Zaraguza svojou činnosťou prekonáva pomyselné hranice „digitálnej agentúry“. Zaraguzu však evidentne ovplyvnilo aj to, že jej najviditeľnejšia tvár a výnimočne úspešný komunikátor Michal Pastier sa od jari 2021 viac zameral na podporu svojej novej značky Darwin & the Machines.


Spontánne najznámejšou slovenskou digitálnou agentúrou sa tak v roku 2021 stala TRIAD Advertising (spontánna znalosť 49%). TRIAD získal aj najvyššiu Top of mind znalosť (20%).

Druhou a treťou najznámejšou agentúrou sú PS:Digital a Zaraguza, ktoré majú rovnakú spontánnu znalosť 38%. Štvrtou najznámejšou digitálnou agentúrou je Visibility a piatou THIS IS LOCCO.
Podporená znalosť značiek


Podporená znalosť značiek agentúr ukázala obdobný obraz. Slovenskí marketéri podporene najlepšie poznajú agentúru Zaraguza. Zaraguza pritom dosahuje veľmi vysokú znalosť, podporene ju pozná 9 z 10 slovenských marketérov. V podporenej znalosti značiek efekt agentúr, ktoré prerástli definíciu „digitálnych reklamiek“, z metodického hľadiska nie je možné odmerať.


Ďalšie najznámejšie agentúry TRIAD, PS:Digital a THIS IS LOCCO zaostávajú len mierne. Ich podporená znalosť značky je v pásme 80-85%.


S neveľkým odstupom (približne 10 percentuálnych bodov od víťaza) má piatu najvyššiu podporenú znalosť Visibility.


Marketéri pomerne dobre poznajú aj agentúry CORE4 Advertising, Basta digital a Socialists. Všetky tieto agentúry pozná viac ako 50% slovenských marketérov. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 109 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v októbri 2021. Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Prečítajte si aj naše ďalšie články na Marketeris.sk.


Kommentare


bottom of page