top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Využívanie umelej inteligencie na Slovensku rastie

Updated: Nov 2, 2023

Nejakú skúsenosť s umelou inteligenciou má už tri štvrte milióna Slovákov. Generatívna umelá inteligencia sa však stále nedostala medzi masovo využívané služby.


Využívanie umelej inteligencie (október 2023)


Jazykové generatívne modely umelej inteligencie ako ChatGPT, Bing Chat alebo obdobné služby boli celosvetovo predstavené koncom roka 2022.


Do začiatku októbra 2023 si tieto jazykové generatívne moduly umelej inteligencie na Slovensku aspoň raz vyskúšalo približne 18% populácie. Z celkovej slovenskej populácie to predstavuje približne 780 tis. obyvateľov.


Tých, čo využívajú nejakú službu pravidelne, je 7% obyvateľstva, čo predstavuje 300 tis. Slovákov.


Približne polovica slovenskej populácie (47%) už o službách založených na generatívnej umelej inteligencii počula, ale ešte ich nevyužila. Približne tretina (35%) obyvateľov Slovenska ešte o generatívnej umelej inteligencii nepočulo.


Kto využíva umelú inteligenciu?


Umelá inteligencia, ako každá technologická novinka, viac zaujíma mužov ako ženy. Dokonca, medzi častejšími užívateľmi (využili sledované služby umelej inteligencie viackrát) sú približne dve tretiny mužov a jedna tretina žien.


Najrýchlejšie benefity generatívnej umelej inteligencie pochopili študenti (strednej aj vysokej školy), resp. mladí ľudia vo veku do 24 rokov. V týchto skupinách má skúsenosti s umelou inteligenciou už viac ako 40%. Pravidelných používateľov je však len tretina z tých, čo už aspoň jednu z týchto služieb vyskúšali.


Študenti tak vo využívaní predbehli podnikateľov, ktorí sú skupinou, ktorá takisto umelú inteligenciu využíva (na slovenské pomery) pomerne často.

So zvyšujúcim sa vekom klesá podiel tých, čo umelú inteligenciu využívajú a zároveň rastie podiel tých, ktorí o umelej inteligencii doteraz ani len nepočuli.


Ako rýchlo rastie báza používateľov AI na Slovensku?


Od mája 2023 narástlo využívanie generatívnej umelej inteligencie o približne 40%. Rovnakou rýchlosťou rastie aj podiel tých, čo umelú inteligenciu využívajú pravidelne.


Hoci je tento nárast pomerne impresívny, stále sa však jednotlivé služby nedostali medzi masového užívateľa a zostali na úrovni inovátorov a "early adopters".


 

Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15-79 rokov. Dopytovanie prebehlo na prelome septembra a októbra 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.


Obrázok: Steve Johnson on Unsplash

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page