top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Využívanie TikTok-u v marketingu slovenských firiem

TikTok - zábavná sociálna sieť pre mladých ako nástroj marketingovej komunikácie?TikTok už na Slovensku už nie je žiadnou novinkou. V minulosti sa sme ju mohli poznať pod značkou Musical.ly. Táto pôvodom čínska sociálna sieť má celosvetovo každý mesiac viac približne 800 miliónov aktívnych užívateľov.


Na Slovensku využíva TikTok aspoň raz mesačne 18% populácie. TikTok je tak na Slovensku po Facebooku a Instagrame treťou najpoužívanejšou sociálnou sieťou (ak neberiem do úvahy YouTube). Jadro jej používateľov tvoria najmladšie vekové ročníky.


Práve pre to sme sa pýtali slovenských marketérov, členov Panelu slovenských marketingových profesionálov, či vyžívajú alebo plánujú využívať sociálnu sieť TikTok na marketingovú komunikáciu svojej firmy alebo značky.


Približne pätina (22%) marketérov deklarovala, že už TikTok na marketing svojej firmy resp. značky vo svojej práci využíva. Ďalších 13% marketérov ešte využívať TikTok na marketing nezačalo, ale v dohľadnej dobe tak zvažuje urobiť.Približne jedna štvrtina marketérov (24%) síce zvažuje začať využívať TikTok aj na marketing, ale v neskoršom období.


Najväčšia časť marketérov (41%) sa však nazdáva, že sa im TikTok vôbec nejaví ako vhodná sieť na komunikáciu ich firmy.


Najviac naklonený k používaniu TikToku v marketingu je sektor IT a telekomunikačných služieb. Až 42% marketérov už teraz aktívne využívajú túto sieť na svoju marketingovú komunikáciu. Podobne optimistickí sú k využívaniu TikToku v sektore e-commerce, kde TikTok už využíva 32% marketérov.


V odvetví finančných služieb prevládala názor, že TikTok nie je vhodná platforma na komunikáciu so svojimi klientmi. Hoci už existujú náznaky, že s TikTokom začnú experimentovať.


Zatiaľ je TikTok využívaný skôr vo veľkých firmách. Ale vzhľadom na zvažovanie využívania sa dá predpokladať, že čoraz viac menších firiem začne experimentovať s komunikáciou svojej firmy alebo značky aj na TikTok-u.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 120 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v júni 2022.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Panel marketingových profesionálov združuje slovenských marketérov z rôznych sektorov a firiem rôznej veľkosti, nemôžeme ho však považovať za úplne reprezentatívny vzhľadom na všetkých slovenských marketérov.

Comentários


bottom of page