top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach v roku 2022?

Najnovší reprezentatívny prieskum o využívaní sociálnych sietí na Slovensku z marca 2022.
Počet užívateľov sociálnych sietí je stabilný, rastie intenzita ich využívania


Sociálne siete sú už viac ako dekádu súčasťou spoločenského aj osobného života väčšiny obyvateľov Slovenska (vo veku 15-79 rokov).


Až 85 percent z nás používa nejakú sociálnu sieť, pričom až 63 percent navštívi sociálnu sieť aspoň raz za deň. Využívanie sociálnych sietí je jednou z najčastejších aktivít vôbec, ktorej sa Slováci na internete venujú.


Podiel „pripojených“ ľudí na sociálne siete je na Slovensku v posledných rokoch stabilný. Podiel na celej populácii sa už veľmi nezvyšuje, hoci rastie intenzita využívania. Vidieť to na raste podielu tých obyvateľov Slovenska, ktorí sa na sociálne siete pripájajú aspoň raz denne.


Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Tento trend je viditeľný prakticky od samotného vzniku sociálnych sietí.


Bez sociálnych sietí by si však svoj život len ťažko predstavili mladší ľudia. Medzi ľuďmi vo veku do 40 rokov sú mimo sociálnych sietí už len veľmi malé okrajové skupiny.
Nie je prekvapivé, že starší ľudia používajú sociálne siete menej často ako mladí. Je však badateľný nárast frekvencie využívania sociálnych sietí práve medzi ľuďmi vo veku nad 60 rokov. Viac ako polovica z nich deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne. Hoci sa celkový počet užívateľov medzi ľuďmi nad 60 rokov využívajúcich sociálne siete zvýšil iba mierne, narástol počet denných užívateľov. Každodenná interakcia na sociálnej sieti sa tak výrazne zvýšila práve v tejto vekovej kategórii. Podiel užívateľov na dennej báze sa už blíži k úrovni 40%.


Popularita sociálnych sietí je na jemnom ústupe medzi ľuďmi vo vyššom produktívnom veku (41-59 rokov) a v najvyšších sociálnych skupinách.


Rast intenzity využívania sociálnych sietí v posledných rokoch je spôsobený hlavne zvýšenou aktivitou žien. Využívanie medzi mužmi je v posledných 3 rokoch veľmi stabilné.


Využívanie jednotlivých sociálnych sietí


Je zrejmé, že najviac využívanou sociálnou sieťou na Slovensku je Facebook. Využíva ho 77% slovenskej populácie.Ak nepočítame špecifický YouTube, spoločnosť Meta sa umiestnila aj na druhej priečke najpoužívanejších sociálnych sietí - druhou najpopulárnejšou sieťou na Slovensku je Instagram. Instagram využíva na mesačnej báze 42% populácie.


Nasleduje TikTok, ktorý sa stal už treťou najpoužívanejšou sieťou na Slovensku. TikTok si aspoň raz za mesiac otvorí 18% slovenskej populácie vo veku 15-79 rokov (a určite aj veľký počet detí vo veku pod 15 rokov).


Výraznejší počet užívateľov majú ešte sociálne siete Pinterest, Snapchat, Twitter a LinkedIn.

Prakticky všetky sociálne siete využívajú intenzívnejšie ženy ako muži, jedinou bežnou sieťou, ktorú využívajú častejšie muži ako ženy je iba Twitter.


Hoci Instagram stále môžeme považovať za sociálnu sieť predovšetkým pre mladých ľudí, pomaly rastie využívanie aj medzi ľuďmi v mladšom strednom veku (do 40 rokov) a aj medzi rodičmi mladých teenagerov.


Podobný profil môže mať o niekoľko rokov aj TikTok, ktorý je v súčasnosti atraktívny predovšetkým pre teenagerov a mladých dospelých (nepočítajúc deti pod 15 rokov, ktorí neboli v tomto prieskume dopytovaní).


Jedinou naozaj „teenegerovskou“ sociálnou sieťou tak zostáva Snapchat, ktorý sa zatiaľ medzi vyššie vekové ročníky neprepracoval.V posledných rokoch rastie hlavne TikTok a Instagram


V porovnaní s rokom 2017 (kedy sa uskutočnilo prvé meranie) narástlo využívanie všetkých veľkých sietí.


V prípade Facebooku sa však v posledných rokoch rast prakticky zastavil, nedá sa však ešte hovoriť o (viacerými očakávanom) poklese používania (v parametre počet denných užívateľov).Ak však nejaká sociálna sieť dlhodobo klesá, je to Pokec.


Naopak, v posledných troch rokoch narástli hlavne Instagram a TikTok. Potrvá však viacero rokov, kým sa tieto dve siete dostanú „nadohľad“ k stále dominantnému Facebooku. 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v marci 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Obrázok: Snapchat photo created by natanaelginting - www.freepik.com

Comments


bottom of page