top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Spontánne najznámejšou digitálnou agentúrou sa po prvý krát stala PS:Digital.

Zaraguza a TRIAD si zachovali veľmi vysokú podporenú znalosť svojich značiek.


Spontánna znalosť značiek digitálnych agentúr


V roku 2022 sme už po štvrtý krát merali, ako slovenskí marketéri vnímajú slovenské digitálne agentúry. Prieskum prebiehal v októbri 2022 na paneli marketingových profesionálov.


Otázka, na ktorú slovenskí marketéri odpovedali znela: "Keď sa povie „DIGITÁLNA MARKETINGOVÁ AGENTÚRA“, ktorá Vám napadne ako prvá? Na ktoré ďalšie digitálne marketingové agentúry si spomeniete? "


Spontánne najznámejšou slovenskou digitálnou agentúrou sa v roku 2022 po prvý krát stala agentúra PS:Digital. Tesne sa prehupla nad minuloročného lídra TRIAD Advertising a agentúru Visibility.


Agentúra PS:Digital dosiahla najvyššiu TOP of Mind znalosť (20%) a takisto aj najvyššiu celkovú spontánnu znalosť (45%). Zaznamenala tak medziročný nárast o 6 percentuálnych bodov.


Skokanom roka je však agentúra Visibility. Na pozíciu druhej spontánne najznámejšej agentúry (znalosť 43%) ju vyniesol medziročný nárast až o 18 percentuálnych bodov.


Agentúra TRIAD Advertising skĺzla z minuloročnej prvej pozície na tretiu priečku. Hoci TRIAD mal druhú najvyššiu TOM znalosť (18%), celková spontánna znalosť dosiahla úroveň (len) 40% .


Najznámejšiu štvoricu uzatvára agentúra Zaraguza, ktorá má spontánnu znalosť 34%. Na piatom mieste je THIS IS LOCCO so spontánnou znalosťou 21%.


Aj tento rok sa potvrdil trend, keď veľké plnoformátové agentúry ako TRIAD a Zaraguza prestávajú byť vnímané ako „digitálne“.


Podporená znalosť značiek digitálnych agentúr


Podporená znalosť značiek agentúr ukázala trochu iný obraz. Slovenskí marketéri podporene najlepšie poznajú agentúry Zaraguza a TRIAD Advertising. Obe tieto plno formátové agentúry dosiahli podporenú znalosť 96%, teda ich pozná 19 z 20 slovenských marketérov.


O desať percentuálnych bodov nižšiu podporenú znalosť má trojica agentúr THIS IS LOCCO (87%), Visibility (86%) a PS:Digital (85%).


Všetkých päť agentúr, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach medziročne zvýšili svoju podporenú znalosť.


Marketéri pomerne dobre poznajú aj agentúry CORE4 Advertising, Basta digital, Socialists a ui42. Všetky tieto agentúry sa dostali nad úroveň podporenej znalosti 60 % medzi slovenskými marketérmi.


 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 128 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v októbri 2022. Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page