top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Rodičia sa na začatie školského roka tešia viac ako žiaci

Pri príležitosti začiatku nového školského roka prieskumná agentúra Go4insight zisťovala medzi obyvateľmi Slovenska, či sa žiaci a ich rodičia tešia na začiatok školského roka. Do školy sa teší sedem z desiatich školopovinných detí.Predchádzajúci školský rok bol do veľkej miery poznačený karanténou spôsobenou pandémiou COVID-19. Tri mesiace domácej karantény boli vystriedané pár týždňami v školských laviciach na konci júna a nasledovali dvojmesačné letné prázdniny. Niektorí žiaci a študenti sa „poriadne neučili“ už niekoľko mesiacov.


Zaujímalo nás, či sa žiaci, študenti aj ich rodičia, po netradične dlhom čase mimo školských lavíc, tešia na začiatok nového školského roka.


Čo sa týka žiakov a študentov, na septembrový nástup do školy sa teší 69% z nich. Pričom štvrtina školopovinných detí sa do školy teší veľmi. Naopak, na opätovné školské povinnosti sa neteší 31% žiakov a študentov, z toho 5% sa do školy neteší vôbec.


Medzi študentmi základných a stredných škôl je výrazný rozdiel. Najviac sa na opätovný nástup do školy tešia najmladší žiaci z prvého stupňa základných škôl (80%). Medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl je takých, čo sa tešia do školy, 69%. Študenti stredných škôl sa na návrat so svojej školy tešia najmenej, ale aj medzi nimi je podiel pozitívne naladených (55%) vyšší, ako tých, čo do školských lavíc zasadnú neradi (45%).Výrazne iná situácia je na strane rodičov školopovinných detí. Tí sa na prvé septembrové školské dni tešia podstatne intenzívnejšie. Viac ako polovica rodičov deklarovala, že sa na začiatok školského roka tešia veľmi a ďalších viac ako 40% sa tešia čiastočne. Opačný názor vyjadrilo len 6% rodičov žiakov a študentov.

Online vyučovanie školy väčšinou zvládli „na dva mínus“


Rodičia školopovinných detí nám dali spätnú väzbu k organizácii vyučovania počas karantény a kvalite online vyučovania. Prakticky na každej škole (99%) sa počas karantény zaviedla nejaká forma online vyučovania.


Nie každá škola však zareagovala rovnako rýchlo a rovnako dobre zorganizovala vyučovanie prostredníctvom internetu. S online vyučovaním bolo úplne spokojných len 17% rodičov, ktorí hodnotia, že škola, kam chodia ich deti, zvládla online vyučovanie veľmi dobre.


Najväčšia časť, takmer dve tretiny rodičov (63%) hodnotia, že ich škola zvládla online vyučovanie „celkom dobre“. Približne pätina rodičov bola s online vyučovaním na školách nespokojná a hodnotia vyučovanie ako podpriemerné.Školy s kvalitným online vyučovaním z pohľadu rodičov sa nekoncentrujú len vo väčších mestách alebo vo vyspelejších častiach Slovenska. Rodičia si pochvaľovali školy v krajských mestách aj v malých obciach, v Bratislave aj v okresoch na východe Slovenska. Do veľkej miery kvalita online vyučovania závisela od pripravenosti alebo potenciálu každej individuálnej školy osobitne.


Ak by sme zobrali do úvahy hodnotenie všetkých rodičov, školy by za online vyučovanie počas karantény dostali známku „dva mínus“.

Rodičia chcú viac online vyučovania aj v bežnej výuke


„Vynútené“ online vyučovanie počas karantény a relatívne dobré skúseností rodičov (a ich detí) s takýmto vyučovaním vedie viacerých k myšlienke, že to pozitívne z online vyučovania by sa mohlo využívať aj počas bežnej výuky.


S takýmto názorom súhlasí 56% rodičov školopovinných detí, šestina by prvky online vyučovania dokonca privítala veľmi výrazne. Skeptickejších voči online vyučovaniu je 44% rodičov.


Pozitívny alebo negatívny prístup k online vyučovaniu do veľkej miery koreluje s tým, ako boli rodičia spokojní s online vyučovaním svojej školy počas karantény.Ako koronakríza ovplyvnila slovenské školstvo?


Napriek tomu, že rodičia školopovinných detí hodnotia reakciu škôl na karanténu a ich aktivity v oblasti online vyučovania relatívne pozitívne, sú presvedčení, že koronakríza bude mať na situáciu na školách skôr negatívny vplyv.


To, že koronakríza bude mať na školstvo ako také skôr negatívny vplyv, si myslí viac ako polovica (53%) rodičov. Naopak, o niečo menej ako tretina (29%) rodičov sa nazdáva, že nové skúsenosti, ktoré školy získali v tomto neštandardnom období, školstvu skôr prospejú.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome júla a augusta 20120. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania. Na otázky tohto prieskumu odpovedali rodičia školopovinných detí, vzorka N=253.

Comments


bottom of page