top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Marketéri trávia počas koronakrízy polovicu pracovného času na videohovoroch.

Updated: Aug 31, 2020

Slovenskí marketéri, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, odpovedali na otázky týkajúce sa vplyvu pandémie COVID-19 na marketing v ich spoločnostiach. Prieskum bol realizovaný na vzorke 112 respondentov rámci Panelu marketingových profesionálov na prelome apríla a mája 2020.

Na calloch sme denne viac ako 4 hodiny

Počas koronakrízy sa marketingové oddelenia aj najväčších slovenských firiem virtuálne presťahovali do jednotlivých domácností zamestnancov. Aj keď sa počas mája postupne niektoré kancelárie zapĺňali, stále veľká časť tých, ktorí sa v nich bežne počas pracovných dní nachádzajú, zostávala v domácich kanceláriách.

Rozhodnutia, ako slovenské firmy marketingovo zareagujú na situáciu spôsobenú pandémiou, sa väčšinou diali na virtuálnych poradách prostredníctvom videohovorov alebo online konferencií.

Slovenský marketér, ktorý pracuje pre stredné a veľké spoločnosti, tak trávil a trávi v týchto dňoch na videohovoroch v priemere 4 hod a 20 minút. Väčšina marketérov pritom využíva počas bežného pracovného dňa videohovory 3 až 4 hodiny.

Bez využívania online konferencií alebo video hovorov sa zaobíde len 1% marketérov.

Videokonferenčným platformám dominuje Microsoft Teams

Platformám, ktoré ponúkajú videokonferencie a videohovory na Slovensku v marketingovej brandži výrazne dominuje Microsoft Teams. Aspoň raz ho použili až dve tretiny marketérov.
Nasleduje Skype (resp. Skype for Business), ktorý aspoň raz použila polovica slovenských marketérov. Tretina z nich využila počas koronakrízy na svoje virtuálne porady platformu ZOOM. ZOOM je tak tretia najpoužívanejšia video služba.

Štvrtou najpoužívanejšou službou na videohovory je Whatsup. Prvú päťku uzatvára služba Webex od spoločnosti Cisco. Až za nimi sú v poradí používania služby od Google, Facebooku a Applu.

Celkovo tak marketéri využívajú v priemere 2,21 platformy.Podobné poradie dostaneme, ak sa pozrieme aj na najčastejšie využívané video platformy. Aj v tomto hodnotení dominuje Microsoft Teams. Túto platformu za najčastejšie používanú považuje viac ako polovica marketérov. Je to zrejme dôsledkom častej implementácie služieb Office 365 v slovenských firmách (vrátane veľkých korporácií).

Druhou najpoužívanejšou video službou je Skype (vrátane Skype for business). Za svoju najpoužívanejšiu video službu ju považuje šestina slovenských marketérov. Približne desatina slovenských marketérov najviac svojho času trávi na platforme ZOOM.

Len o niečo menej marketérov (8%) najčastejšie na videohovory a videkonferencie používa zhodne službu Webex od Cisco a Google Hangouts (resp. Google Meets).

Ostatné platformy ako Whatsup, Messenger, Facetime alebo Viber, ktoré na pracovné hovory využíva relatívne veľa marktérov, však v rebríčku „najpoužívanejšia“ služba klesli na spodné priečky.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 112 respondentov rámci Panelu marketingových profesionálov na prelome apríla a mája 2020.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Členmi panelu sú marketéri, ktorí pracujú predovšetkým pre stredné a veľké slovenské spoločnosti. Vzhľadom na zloženie panela tento prieskum nemôže byť považovaný za reprezentatívny vzhľadom na všetky firmy pôsobiace na Slovensku. Popisuje situáciu v spoločnostiach, ktoré aktívne riešia marketingové otázky.


Prečítajte si aj naše ďalšie články na Marketeris.sk

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page