top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Kontakty nadovšetko. Aký je LinkedIn na Slovensku?

Slovenskí užívatelia LindekIn-u považujú za najdôležitejší benefit udržiavanie kontaktov a dozvedanie sa o novinkách v biznise.Prieskumná agentúra Go4insight v spolupráci s agentúrou DIVINO a  za odbornej garancie Mikiho Plichtu zrealizovala prvý veľký prieskum medzi užívateľmi sociálne siete LinkedIn na Slovensku #LinkedInjein2022.


Kontakty nado všetko


Slovenskí užívatelia LindekIn-u považujú za najdôležitejší benefit udržiavanie kontaktov a networking.


Až 65% užívateľov veľmi oceňuje možnosť udržiavať a rozširovať svoju sieť kontaktov či už pracovných alebo súkromných. Za prínos považujú, že na LinkedIn-e majú informácie z prvej ruky o zmenách, ktoré sa týkajú ich kontaktov.


Druhým najdôležitejším dôvodom, prečo ľudia chodia na LinkedIn, je sledovanie diania a noviniek z rôznych oblastí (60%) a noviniek v odvetviach, kde pracujú (59%). Vďaka emailom, ktoré LinkedIn posiela sú užívatelia v neustálom obraze.


LinkedIn tak prinášaním nových informácií čiastočne nahrádza aj úlohu odborných médií.

Zaujímavé je, že viditeľnosť na pracovnom trhu ako jeden dôvodov využívania tejto siete uviedlo len 50% užívateľov. Nebol to teda ich primárny dôvod, prečo sú na LinkedIn-e, aj keď je LinkedIn profesijná sieť, kde sa môžu ľahko spojiť zamestnávatelia a tí, čo si nové zamestnanie hľadajú.


Dôvody využívania LinkedIn-u sa líšia v závislosti od intenzity využívania LinkedIn-u.


Pre Heavy userov LinkedIn-u je najdôležitejšie udržiavanie kontaktov a networking. Nasleduje zisťovanie noviniek z biznisu a odvetví, ktoré ich zaujíma. Kľúčovým dôvodom je však aj osobný branding, teda prezentácia seba a spoločnosti, ktorú zastupujú.


Medium useri, teda stredne intenzívni užívatelia LinkedIn-u, sú profilovo podobní Heavy userom, iba všetky ich dôvody využívania tejto sociálne sú menej intenzívne. Najvýraznejším rozdielom je nižšia potreba prezentácie vlastnej práce a vlastných názorov (osobný brading).

Light useri, teda najmenej častí užívatelia LinkedIn-u, za najdôležitejší dôvod, prečo využívajú LinkedIn, považujú možnosť byť videní na trhu práce. Až potom nasleduje možnosť networkingu a zisťovanie zaujímavých informácií.


Čo robíme na LinkedIn-e?


Najčastejšie užívatelia na LinkedIn-e čítajú a pozerajú príspevky, ktoré sú na ich nástenke (87%).


Druhou najčastejšou aktivitou je prezeranie profilov iných ľudí alebo firiem (73%) a ich lajkovanie (72%).


Vo všeobecnosti je väčšina užívateľov LinkedIn-u skôr pasívnymi príjemcami obsahu ako aktívnymi užívateľmi v tvorbe príspevkov. Iba tretina užívateľov komentuje príspevky alebo tvorí vlastný obsah. Dokonca iba veľmi výrazná menšina (2%) aktívne publikuje obsah na svoj profil na dennej báze.

 

O prieskume:

Prieskum LinkedIn je in 2022 bol realizovaný v období 5. júl a až 4. september 2022 na vzorke 1 446 respondentov. Dopytovanie bolo realizované online (CAWI), dotazník bol distribuovaný predovšetkým prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn.

Z metodického hľadiska, aj napriek vysokému počtu respondentov nie je možné dosiahnutú vzorku považovať za plne reprezentatívnu vzhľadom na všetkých užívateľov slovenského LinkedIn-u. Dá sa však predpokladať, že prieskum dostatočne presne popisuje bežných užívateľov LinkedIn-u, ktorí ho aj aktívnejšie využívajú.

Celý prieskum je možné stiahnuť i zdarma na tejto adrese .


Obrázok: natanaelginting on Freepik


Комментарии


bottom of page