top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Kde toto leto dovolenkovali Slováci?

Ktorá krajina lákala viac - Slovensko alebo Chorvátsko?


S príchodom prvých septembrových dní sa môžeme obzrieť za letným dovolenkovým obdobím. V našej agentúre Go4insight sme uskutočnili reprezentatívny prieskum s cieľom zistiť ako dovolenkovali obyvatelia Slovenska. Prieskum sa realizoval na prelome júla a augusta 2018. Respondenti hovorili o svojich už ukončených alebo ešte len plánovaných letných dovolenkách.


Na letnej dovolenke bola polovica populácie


Na letnú dovolenku sa tohtoročné leto vybrala (len) necelá polovica populácie Slovenska (46%). Letnú dovolenku sme pre potreby prieskumu definovali ako aspoň jeden týždeň strávený mimo domova za účelom oddychu alebo rekreácie – bez ohľadu na typ ubytovania alebo či za ubytovanie bolo platené alebo bolo poskytnuté zdarma.


Či sme na letnej dovolenke boli alebo nie, sú na prvý pohľad viditeľné rozdiely v jednotlivých segmentoch populácie. Určujúce sú pri tom hlavne dva faktory – príjem domácnosti a životná fáza.

Najčastejšie rodiny s deťmi a bohatší

Najčastejšie boli toto leto na dovolenky staršie rodiny s deťmi (61%) a staršie dvojice bez detí (55%).  Počet detí zvyšuje pravdepodobnosť dovolenky – ale len do počtu 3 detí. Rodiny zo štyrmi a viac deťmi už chodia na dovolenku menej často (dôvody sú pre každého zrejmé). Naopak, najmenej často sa na letnú dovolenku vybrali toto leto dôchodcovia – spomedzi dôchodcovských párov bolo na dovolenke 23% a 26% samostatne žijúcich dôchodcov.Graf: Obyvatelia Slovenska, ktorí boli na letnej dovolenke v r. 2018. Rozdelenie podľa životnej fázy.

Rodinný príjem hral pri rozhodovaní o letnej dovolenke takisto veľmi dôležitú rolu. Z tých, ktorých čistý rodinný príjem prevyšuje €2 000, sa vybrali na dovolenku až takmer dva krát toľko ako priemer a dokonca až štyri krát toľko ako ľudia s príjmom €400 – 500 Euro.Graf: Obyvatelia Slovenska, ktorí boli na letnej dovolenke v r. 2018. Rozdelenie podľa príjmu domácnosti.

Finančné možnosti potom predurčujú, že na letnú dovolenku chodia viac ľudia z väčších miest a najmenej z menších vidieckych obcí.


Niektorí aj na viac dovoleniek

Veľká väčšina z dovolenkujúcich v lete absolvuje jednu dovolenku (74%), pätina (22%) dve letné dovolenky a 4% si doprajú tri alebo viac dovoleniek mimo domova. Na to, čo si niekto môže dovoliť viacero letných dovoleniek vplýva jednak príjem (čím vyšší príjem, tým je väčšia pravdepodobnosť viacerých dovoleniek) – ale aj dostatok voľného času. Vo väčšej miere sa tak na viac dovoleniek vybrali paradoxne menej príjmové skupiny študentov a dôchodcovi.


Slovensko, Chorvátsko a potom dlho nič...

Zo všetkých dovoleniek strávenými obyvateľmi na Slovensku bolo (až, iba?) 36% na Slovensku. Z toho najviac na strednom Slovensku.To, že Chorvátsko je pre Slovákov mimoriadne atraktívne, netreba zvlášť zdôrazňovať. Až 30% všetkých letných dovoleniek, ktoré strávili obyvatelia Slovenska, bolo práve na chorvátskom pobreží. Chorvátsko je o niečo preferovanejšie medzi mladými ľuďmi. Čím je čistý rodinný príjem vyšší (neberúc do úvahy veľmi vysoké príjmy), tým je vyššia pravdepodobnosť, že (aspoň jedna) letná dovolenka bola strávená v Chorvátsku. Ľudia s príjmom domácnosti nad 1 500 € už trávili dovolenku v Chorvátsku častejšie ako dovolenku na Slovensku. Letná dovolenka na Slovensku bola preferovaná štatisticky skôr menej príjmovými skupinami.  Graf: Krajiny, kde obyvatelia Slovenska trávili letnú dovolenku r. 2018

Ďalšími krajinami, kde obyvateľstvo trávi letnú dovolenku sú Taliansko,  Česko,  Grécko, Turecko, Egypt, Maďarsko a Bulharsko.

 

Všetky údaje použité v tomto článku sú získané z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Go4insight realizovaného na prelome júla a augusta 2018 na vzorke 1 000 respondentov na obyvateľoch Slovenska starších ako 15 rokov.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page