top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Investovanie v roku 2021Finančné možnosti obyvateľov


Medzi obyvateľmi Slovenska, keď sa odpočítajú všetky výdavky na bežnú spotrebu, bývanie a splátky úverov, je približne 80% takých, ktorým zostanú na mesačnej báze nejaké finančné prostriedky. Dvadsiatim percentám populácie nezostávajú na konci mesiaca po zaplatení všetkých bežných mesačných výdavkov vôbec žiadne finančné prostriedky.


Približne pätine populácie (21%) zostane po odpočítaní bežných mesačných výdavkov menej ako 10 percent ich príjmu. Štvrtine obyvateľstva (24%) zostane niečo medzi 10 a 20 percentami ich mesačného príjmu. Približne šestine obyvateľov (17%) na Slovensku zostanú finančné prostriedky, ktoré tvoria 20 až 30 percent ich príjmu.


Na Slovensku máme približne desať percent obyvateľov, ktorým po odpočítaní bežných mesačných výdavkov k zostáva viac ako 30 percent ich mesačného príjmu. Približne 8% populácie zostáva dokonca viac ako polovica ich príjmu v bežnom mesiaci.


Neznamená to však, že všetky peniaze, ktoré ľuďom zostávajú po odpočítaní bežných mesačných výdavkov, sa automaticky zmenia na sporenie alebo investovanie. Ľudia sa môžu rozhodnúť tieto finančné prostriedky zameniť za luxusnejšie tovary, ktoré si dopriavajú len občas, dovolenku, nejaké jednorazové výdavky alebo ich použiť na kúpu nejakého väčšieho zariadenia do domácnosti.


Na sporenie alebo investovanie sa tak bežne transformuje len nejaká časť mesačných príjmov, ktorá zostáva na konci mesiaca po odpočítaní všetkých výdavkov.


Podrobnejšia analýza ukazuje, že to, aký podiel mesačného príjmu zostáva po odpočítaní všetkých mesačných výdavkov, nezávisí iba od výšky príjmu, vzdelania alebo veku. Do veľkej miery závisí aj od životnej fázy a v nepodstatnom rade aj od životného štýlu každého jednotlivca.


Paradoxne, najväčšia časť príjmu na konci mesiaca zostáva mladým ľuďom do 24 rokov. Títo majú síce relatívne nízke príjmy, ale častokrát ešte žijú v domácnostiach so svojimi rodičmi a teda nemajú ani vysoké výdavky. Ale medzi mladými ľuďmi je aj veľký podiel tých, ktorí počas mesiaca minú celý svoj príjem bezo zvyšku.


Hoci zo štatistických údajov je zrejmé, že najvyššie príjmy majú obyvatelia Bratislavského regiónu, neznamená to, že Bratislavčanom zostávajú na konci mesiaca najvyššie „prebytky“. Naopak, Bratislavčania deklarujú vôbec najnižší percentuálny podiel „voľných” prostriedkov na konci mesiaca. Na koncomesačnú bilanciu výrazne vplývajú vyššie náklady na život v hlavnom meste, ale aj výrazne vyššie splátky hypoték ako v iných častiach Slovenska.


Najnižší podiel príjmu „na konci mesiaca“ zostáva jednoznačne rodinám s deťmi. Najvyšší podiel, ak neberieme do úvahy už spomínaných „singles“ žijúcich s rodičmi, zostáva tým párom, ktorí ešte alebo už nemajú vo svojej domácnosti žiadne deti.


Investovanie v roku 2021


Spomedzi populácie Slovenska, nejakú formu investície v roku 2021 uskutočnila takmer polovica (48%). To však neznamená, že zvyšná časť populácie nemá žiadne úspory. Témou zisťovania bola štruktúra investovaných prostriedkov v roku 2021.


Najväčšia časť populácie svoje finančné prostriedky nechala na bežnom účte v banke (29%), alebo ich presunula na sporiaci či termínovaný účet v banke (8%). Do podielových fondov investovalo 6% obyvateľov Slovenska a priamo do akcií alebo ETF fondov ďalšie 4%. Kryptomeny si spôsob investície vybrali 3% a zlato alebo iné komodity 2% populácie Slovenska.


Mimoriadne vklady do tretieho alebo druhého piliera dôchodkového systému využili 2% resp. 1% slovenského obyvateľstva.


Investíciu do nehnuteľnosti v roku 2021 uskutočnilo 5% obyvateľov Slovenska a do životného poistenia ďalších 6%.


Žiadnu investíciu neuskutočnila polovica slovenskej populácie (52%).


Motivácia na kúpu nehnuteľností v roku 2022


V poslednom období na Slovensku veľmi vysokým tempom rástli ceny nehnuteľností. Pre mnoho ľudí, ktorí si plánujú zabezpečiť alebo zlepšiť svoje bývanie, to môže predstavovať veľkú finančnú komplikáciu. Na druhej strane, niektorí vo zvyšujúcich sa cenách nehnuteľností vidia dobrú príležitosť na investovanie voľných finančných prostriedkov.

Viac ako šestina Slovenskej populácie (18% ) momentálne, aj pod vplyvom výrazne rastúcich cien nehnuteľností, zvažuje kúpu nejakej nehnuteľnosti – či už za účelom vlastného bývania alebo ako investíciu do budúcnosti. Pritom sedem percent obyvateľov (čo predstavuje približne 300 tis. dospelých ľudí) zvažuje kúpu nehnuteľnosti s veľkou pravdepodobnosťou.


Medzi tými, ktorí najviac uvažujú o investícii do nehnuteľnosti, sú zastúpení ľudia, ktorí zvažujú kúpu svojho prvého vlastného bývania, ako aj tí, ktorí rozmýšľajú nad zlepšením alebo zväčšením svojho súčasného bývania. Do veľkej miery je dôležitý aj ten faktor, či sú alebo nie sú v domácnosti prítomné deti. V domácnostiach s deťmi sa pravdepodobnosť kúpy novej resp. ďalšej nehnuteľnosti výrazne zvyšuje.


Zdá sa prirodzené, že pravdepodobnosť kúpy nehnuteľnosti veľmi závisí od aktuálneho príjmu domácnosti. Čím vyšší je príjem a čím je daná osoba vo vyššej sociálnej triede, pravdepodobnosť zvažovania kúpy nehnuteľnosti v roku 2022 je vyššia.


 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v januári 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page