top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Home office láka. Obľúbeným sa stáva striedať prácu z domu a kancelárie.

Počas prvej vlny pandémie na jar 2020 pracovalo z domu 42% z ekonomicky aktívnych obyvateľov Slovenska. Na „home office“ pracovali viac ženy a ľudia so školopovinnými deťmi. Veľká väčšina sa nazdáva, že doma dokáže byť aspoň tak efektívna, ako na bežnom pracovisku.Z domu pracoval počas prvej vlny pandémie takmer každý druhý ekonomicky aktívny Slovák


Počas jarnej vlny pandémie sa práca z kancelárií a pracovísk do veľkej miery zmenila na prácu z domu. Zo všetkých obyvateľov Slovenska vo veku 15-79 rokov pracovala na tzv. home office aspoň niekoľko dní v týždni viac ako štvrtina (26%). Z ekonomicky aktívnych obyvateľov sa podiel vyšplhal na 42%. Všetky alebo takmer všetky dni v týždni pritom pracovalo z domu 26% ekonomicky aktívnych Slovákov.Častejšie z domu pracovali ženy, ľudia v strednom veku a ľudia z Bratislavy (kde je väčší podiel „kancelárskej“ práce ako v iných regiónoch). Veľký podiel pracujúcich z domu boli tí, ktorí majú školopovinné deti – pričom platí, že čím mladšie školopovinné dieťa, tým väčšiu časť pracovného týždňa rodičia pracovali z domu. Z domu pracovali aj dve tretiny ľudí s najvyšším sociálnym a ekonomickým postavením (sociálne skupiny A a B).


Je práca z domu efektívnejšia ako práca na pracovisku?


Pracujúcich z domu sme sa pýtali, ako sami hodnotia efektivitu svojej vlastnej práce z domu v porovnaní s prácou na bežnom pracovisku.


Približne polovica (49%) tých, čo pracovali z domu, hodnotia efektivitu vlastnej práce na približne rovnakej úrovni. O niečo viac ako štvrtina „homeofisákov“ (27%) sebakriticky uviedla, že efektivita ich práce bola o niečo nižšia. Na druhej strane, približne rovnako veľká skupina (24%) si myslí, že ich pracovný výkon doma bol dokonca o niečo vyšší, ako je tomu bežne v práci.Ženy pritom hodnotia efektivitu svojej práce o niečo lepšie – až 30% z nich uviedlo, že efektivita ich práce v porovnaní s prácou v bežnom pracovnom prostredí bola vyššia a len 23% hodnotí svoju prácu ako menej efektívnu.


Naopak, muži boli podľa svojho vlastného názoru doma menej efektívni – prácu na home office hodnotí ako efektívnejšiu iba 15% z nich, pričom dvojnásobný počet mužov (33%) uznáva, že doma pracovali menej efektívne. Tieto rozdiely môžu byť spôsobené aj odlišnou štruktúrou typu zamestnania mužov a žien.


Výrazne efektívnejšie pracovali podľa svojho názoru ľudia, ktorí majú školopovinné deti. A opäť platí, že čím mladšie je školopovinné dieťa, tým vyššie bolo sebahodnotenie efektivity práce.


Chceme pracovať z domu aj mimo pandémie?


Približne 40% zamestnancov, ktorí počas korona krízy pracovali z domu, by prácu z domu preferovali častejšie alebo oveľa častejšie, ako tomu bolo pred pandémiou. Ďalších 30% by preferovalo približne rovnakú frekvenciu práce z domu.


Nie všetci pracovníci, ktorí si počas pandémie vyskúšali prácu z domu, by takýmto spôsobom chceli pracovať aj v budúcnosti. Približne tretina z nich by z domu chcela pracovať menej často ako pred pandémiou.


Zdá sa, že preferencia práce z domu je veľmi individuálna a závisí od osobného a rodinného nastavenia jednotlivých zamestnancov. Ukazuje sa, že optimálnym riešením môže byť individuálne nastavená kombinácia práce z pracoviska a z domu.Oveľa častejšie by si priali pracovať z domu muži, hoci na druhej strane pri práci z domu sami seba označili za menej efektívnych. Vyššiu frekvenciu práce z domu by uprednostnili aj mladší ľudia.

Hoci by veľká časť zamestnancov rada pracovala (aspoň niekoľko dní do týždňa) z domu, aj naďalej zastávajú názor, že ich zamestnávateľ prácu z domu až tak nepreferuje. Približne dve tretiny z pracovníkov, ktorí si na jar vyskúšali pracovať z domu, sa nazdáva, že ich zamestnávatelia nepodporujú častejšie home office.


Naopak, zmenu smerom k väčšej flexibilite toho, či bude práca vykonávaná z domu alebo na pracovisku, od svojho zamestnávateľa cíti 36% zamestnancov.

 

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome júla a augusta 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page