top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Dôležitosť digitálneho marketingu vo firmách na Slovensku rastie

Updated: Aug 31, 2020

Kto je šampiónom digitálneho marketingu na Slovensku?


V marci 2020 slovenskí marketéri, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, odpovedali na otázky o plánoch svojich spoločností, čo sa týka marketingového rozpočtu a postavenia digitálneho marketingu. Dopytovanie prebiehalo v samotných začiatkoch obdobia, ktorú dnes označujeme ako „korona kríza“.

Marketingové plány na rok 2020 boli postavené mierne optimisticky. Takmer tretina spoločností plánovala medziročne navyšovať marketingový rozpočet, približne polovica mala marketingový rozpočet na približne rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku a približne šestina spoločností plánovala investície do marketingu znížiť.Digitálny marketing si však svoju pozíciu medziročne upevnil, čo sa prejavilo v nadproporčnom zvýšení plánovaných výdajov.

Zvyšovať výdaje do digitálneho marketingu plánovala v roku 2020 viac ako polovica spoločností. Šestina spoločností si dokonca naplánovala výrazný rast.

Približne štyridsať percent firiem plánovala zachovať rozpočet na úrovni roka 2019. Znižovať budgety na digitálny marketing malo vo svojich plánoch pre rok 2020 iba 7 % spoločností.

To, že (nielen relatívna) dôležitosť digitálneho marketingu rastie, dosvedčujú aj odpovede slovenských marketérov na otázku, akú prioritu má digitálny marketing v kontexte všetkých marketingových aktivít ich spoločnosti.

TOP prioritou je digitálny marketing pre jednu z deviatich spoločností (13%). Vysokú prioritu má pre dve tretiny všetkých spoločností, ktoré zastupujú marketéri v našom paneli. Digitálny marketing je stredne dôležitou prioritou pre pätinu spoločností a nízkou prioritou len pre 2%.
Ktoré spoločnosti sú šampiónmi digitálneho marketingu?

Podľa slovenských marketérov, najlepšie dokážu využiť potenciál digitálneho marketingu spoločnosti O2 Slovakia a Tatra banka. Myslí si to tretina marketérov, ktorí spontánne menovali tieto dve spoločnosti prakticky rovnako často medzi trojicou firiem, ktoré najlepšie využívajú možnosti digitálneho marketingu.

Výborne sa v digitálnom marketingu darí aj Alze, Slovenskej sporiteľni a Slovak Telekomu. Na ďalších priečkach sú retailové spoločnosti Lidl a Martinus.


Do TOP 10 najefektínejších spoločností, čo sa týka digitálneho marketingu, sa prebojoval aj tretí významný telekomunikačný operátor Orange a čisto onlinoví retailoví hráči About you a Pelikan.sk.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 109 respondentov v Rámci panelu marketingových profesionálov v marci 2020.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Prečítajte si aj naše ďalšie články na Marketeris.sk

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page