top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Bojíme sa cestovať, rozpočty na dovolenky sme znížili. Leto však bude aj tak rekordné.
Koronakríza zásadným spôsobom zmenila plány obyvateľov Slovenska. Zdravotná situácia ale aj obmedzené rodinné rozpočty znamenali zmeny v plánoch na trávenie letného obdobia. Paradoxne sa však na dovolenku chystá tento rok najviac Slovákov.


Rekordný počet dovolenkárov


V čase pred koronakrízou na letnú dovolenku plánovalo ísť 57% obyvateľov Slovenska. Je to dokonca o niečo vyšší počet ako bolo na dovolenke v lete pred dvoma rokmi (v r. 2018).

Konkrétne plány, ako strávia tohtoročné leto, malo pred príchodom korony začiatkom marca už 29% obyvateľstva. Približne desatina obyvateľov už mala dovolenku objednanú a polovica z nich (5%) dokonca aj čiastočne alebo úplne zaplatenú.
Najviac obyvateľov Slovenska sa pôvodne chystalo toto leto cestovať do Chorvátska (až 28%). Je to výrazne viac ako tomu bolo pred dvoma rokmi v lete. Približne pätina populácie plánovala pôvodne zostať dovolenkovať na Slovensku, čo je tiež výrazný nárast oproti letu 2018.


Približne 11% plánovalo dovolenku v prímorských krajinách ako Taliansko, Grécko alebo Turecko. Do susedného Česka sa pôvodne cez leto chystalo pozrieť 6% Slovákov, do Maďarska 4%. Mimo Európu malo pôvodne namierené 7% obyvateľov.

Koronakríza zmenila destináciu, ale neubrala chuť dovolenkovať


Po mesiacoch strávených doma alebo vo vlastných záhradkách a chatách Slováci plánujú dovolenky v rekordnom počte. Letnú dovolenku mimo svojho domova plánuje stráviť až 62% z nich. Je to nárast o približne desatinu oproti situácii z februára 2020.Pandémia ochorenia COVID-19 však skomplikovala cestovateľské plány a možnosti dovolenkovania v zahraničí. Získať na tom môže tento rok najmä domáci cestovný ruch. Až polovica obyvateľov Slovenska (a dokonca 70% zo všetkých dovolenkárov) sa rozhodla stráviť tohtoročnú letnú dovolenku na Slovensku.


Druhou najnavštevovanejšou destináciou cez leto bude susedné Česko.

Naopak, najvýraznejší prepad záujmu zo strany Slovákov môže zatiaľ očakávať Chorvátsko, kde sa chystá tento rok 6% obyvateľstva. Hoci je to stále vysoké číslo, predstavuje len štvrtinu tých, ktorí rozmýšľali nad Chorvátskom v čase pred koronou a zároveň len 40% z počtu tých, ktorí Chorvátsko navštívili pred 2 rokmi.


Výrazne však „po korone“ opadol záujem o Taliansko, Turecko, Grécko a ostatné prímorské destinácie. K moru sa tak chystá necelých 10% obyvateľov. Mimo Európu má namierené len 1% Slovákov.


V súvislosti s optimistickým vývojom v oblasti cestovania a postupným otváraním hraníc v posledných dňoch a týždňoch, je však možné, že obavy z cestovania do cudziny môžu mierne ustúpiť a slovenskí dovolenkári sa rozhodnú vycestovať do zahraničia vo vyššej miere ako bolo deklarované koncom mája.


Obavy cestovať do zahraničia


Vysoký dopyt po dovolenkovaní na Slovensku je spôsobený najmä obavami cestovať do zahraničia. Len šestina obyvateľstva deklaruje, že nemá žiadne (zdravotné) obavy spojené s cestovaním a dovolenkovaním. Mierne obavy má 42% Slovákov. Zvyšných 41% obyvateľstva sa cestovania mimo Slovenska obáva výrazne.Nie je prekvapením, že cestovania za hranice sa najviac obávajú tí najstarší. Medzi ľuďmi nad 60 rokov tvorí skupina tých, čo majú veľké obavy, až 60% a zároveň je veľmi málo tých, ktorí sa neobávajú cestovať do zahraničia vôbec.


Čím je človek mladší, tým rýchlejšie klesá množstvo tých, čo majú výrazné obavy z cestovania mimo Slovenska, ale len pomaly narastá skupina tých, čo sa neobávajú vôbec.

Menej peňazí na dovolenku


Okrem zdravotných obáv z cestovania za hranice Slovenska dovolenku v nastávajúcom lete ovplyvnia aj znižujúce sa rodinné rozpočty. Svoj plánovaný dovolenkový rozpočet znížila takmer tretina obyvateľov Slovenska. Na druhej strane, zvýšili ho len 2% obyvateľstva. Podobný rozpočet ako bol pôvodne plánovaný má stále k dispozícii 68% Slovákov.


Pokles rozpočtu pritom postihol všetky sociálne skupiny, dokonca aj tie, ktorým sa do februára 2020 výborne finančne darilo. Paradoxne, najmenší vplyv na dovolenkové rozpočty má koronakríza v prípade dôchodcov, ktorých príjmová stránka zostala ekonomickým prepadom v princípe nedotknutá.
 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome mája a júna 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comments


bottom of page