top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako slovenské firmy zareagovali na ruskú agresiu na Ukrajine?

Updated: Apr 5, 2022

Výsledky najnovšieho prieskumu v Paneli slovenských marketingových profesionálov.Reakcia slovenských firiem


Marketérov združených v paneli slovenských marketingových profesionálov sme sa pýtali na to, ako zareagovali firmy alebo spoločnosti, ktoré zastupujú, na ruskú agresiu na Ukrajine.


Dá sa konštatovať, že reakcie slovenských firiem boli okamžité a spontánne. Firmy jednoznačne a prakticky jednohlasne odsúdili ruskú inváziu a komunikovali morálnu ale aj materiálnu pomoc Ukrajincom, najmä tým, ktorí pred vojnou boli nútení utiecť na Slovensko.


Až osem z desiatich spoločností (82%) zareagovali tým spôsobom, že sa zapojili do reálnej pomoci Ukrajine alebo utečencom z Ukrajiny.


K situácii sa oficiálne vyjadrila (na sociálnych sieťach, v médiách alebo aj inou formou) približne polovica spoločností (49%).


O niečo viac ako pätina marketérov (22%) deklarovala, že ich spoločnosti prerušili alebo obmedzili obchodnú spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom.


Desatina spoločností (10%) sa zapojila sa do širšej komunikácie na tému hoaxov, fake news a extrémizmu na Slovensku.


Zatiaľ žiadnym spôsobom na ruskú agresiu na Ukrajinu nezareagovalo 11% firiem, ktorých marketéri sú združení v paneli marketingových profesionálov.Oveľa častejšie sa k vojnovému konfliktu a k solidarite s Ukrajinou vyjadrovali väčšie spoločnosti, najmä telekomunikačné spoločnosti a finančné inštitúcie.


Čím je firma alebo spoločnosť menšia, tým sa zväčšuje podiel tých spoločností, ktoré sa k vojnovému konfliktu nevyjadrili, ani zatiaľ nevykonali žiadnu konkrétnu aktivitu týkajúcu sa vojnového konfliktu alebo pomoci utečencom z Ukrajiny.Ako by firmy mali zareagovať na ruskú agresiu?


Marketéri, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, sú presvedčení, že firmy a spoločnosti, v ktorých pracujú, by sa mali aktívne zapojiť jednak do odsúdenia vojenskej agresie a takisto do praktickej pomoci Ukrajine resp. utečencom z Ukrajiny.

Až 95% marketérov si myslí, že firmy by sa mali priamo aktívne zapojiť do pomoci utečencom. Viac ako polovica marketérov je o tomto svojom postoji presvedčená veľmi výrazne.

Takmer 90% marketérov je presvedčených, že ich firmy by mali výrazne obmedziť obchodnú spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom.

Viac ako 80% pracovníkov v marketingu sa nazdáva, že by firmy mali jasne komunikovať svoj postoj k vojne na Ukrajine.
Najviac oceňovaná je reakcia Slovenskej sporiteľne


Slovenskí marketéri boli vyzvaní, aby spontánne vybrali tie spoločnosti, ktorých reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu a následnú vlnu vojnových utečencov z Ukrajiny považujú za najlepšiu.


Každý člen panela mohol vybrať maximálne tri firmy alebo spoločnosti, pričom pre respondentov nebol k dispozícii žiadny preddefinovaný zoznam.


Najviac marketérov slovenských firiem sa zhodlo, že na vojnové udalosti najlepšie zareagovala Slovenská sporiteľňa. Druhá najčastejšie uvádzaná marketérmi je reakcia Martinusu. Do prvej trojky sa dostala aj reakcia Tatra banky.


Slovenskí marketéri pozitívne ohodnotili aj reakcie ESET-u, Slovak Telekomu, O2, Lidlu, Orange a VÚB banky.


 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 111 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v marci 2022.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Kommentare


bottom of page