top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sa na Slovensku obávame nákazy koronavírusom?

Viac ako tri štvrtiny populácie Slovenska sa obáva, že by sa mohli vírusom nakaziť.

Nariadené masívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu ľudia takmer jednohlasne schvaľujú a podriaďujú sa im s porozumením. Dve tretiny obyvateľov očakáva, že na návrat situácie do „normálu“ bude Slovensku stačiť šesť mesiacov.


Koronavírus berú Slováci veľmi vážne. Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (75%) sa obáva, že oni osobne by sa mohli nakaziť novým koronavírusom. Dokonca celkovo viac ako tretina (38%) obyvateľstva sa koronavírusu obáva výrazne. Naopak, len mierne obavy má pätina populácie (približne 22%) a nákazy vírusom sa vôbec neobávajú len 3% obyvateľov.

Intenzita obáv z nákazy koronavírusom rastie s vekom obyvateľstva. Najviac sa nákazy obávajú ľudia vo veku nad 60 rokov (až 80% tejto vekovej skupiny má obavy). U ľudí vo veku nad 70 rokov sa nákazy obáva takmer 90% populácie. Ale aj najmladšej vekovej skupine do 25 rokov koronavírus prináša obavy z nakazenia pre nadpolovičnú väčšinu.Obavy sú pritom prítomné vo veľmi podobnej miere vo všetkých socio-demografických skupinách. Bez ohľadu na sociálnu triedu, vzdelanie, výšku príjmu, región aj veľkosť sídla – vo všetkých týchto skupinách existuje približne 70-80% populácie, ktorá sa nákazy koronavírusom veľmi alebo aspoň čiastočne obáva.

Sú opatrenia prijaté vládou a ostatnými úradmi primerané?

Obyvatelia Slovenska prijali rázne opatrenia na zamedzenie šíreni nákazy s porozumením. Viac ako 90% populácie považuje prijaté opatrenia za úplne alebo aspoň skôr priemerané. Ľudia tak veľmi výrazne podporujú prakticky všetky štátom nariadené opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté.


Spomedzi prijatých opatrení má relatívne najviac odporcov obmezovanie pohybu mimo bydliska a zatváranie väčšiny obchodov. Ale aj v prípade týchto dvoch kontroverznejších opatrení je podiel odporcov menší ako 10% populácie. Jedná sa najčastejšie o mladých (resp. veľmi mladých ľudí) a je medzi nimi relatívne veľká skupina živnostníkov a podnikateľov. Za úplne neprimerané však nariadené opatrenia nepovažuje prakticky nikto.Aké opatrenia ľudia prijali ako ochranu pred nákazou?

Ľudia na celom Slovensku sa masovo začali chrániť proti riziku nakazenia sa novým vírusom. Veľmi veľká časť obyvateľstva začala nosiť ochranné rúško (98%). Ochranné rukavice (aspoň občas) nosia tri štvrtiny populácie.


Veľmi veľká časť populácie prestala alebo výrazne obmedzila podávanie ruky na pozdrav a naopak, začali si častejšie umývať ruky.Cestovanie, či už autom alebo verejnou dopravou, obmedzilo približne 90% populácie. Trvanlivé potraviny do zásoby „keby bolo najhoršie“ si urobili dve tretiny slovenskej populácie.Vôbec žiadnu zmenu správania v súvislosti s ochranou pred šírením nákazy neurobilo približne jedno percento dospelej populácie (predstavuje to približne 50 tis obyvateľov Slovenska). Najčastejšie sú to manuálne pracujúci ľudia s nižším vzdelaním vo veku 40-65 rokov.

Na druhej strane 5-7 rôznych opatrení podstúpilo až 95% slovenskej populácie.


Kedy sa Slovensko vráti do „normálu“?

Čo sa týka predpokladaného časového horizontu, kedy sa Slovensko opäť vráti do normálu, Slovákov možno považovať skôr za optimisticky naladených. Viac ako 90% populácie si myslí, že po uplynutí jedného roka bude na Slovensku situácia „ako pred tým“.

Veľkých optimistov, ktorí sa nazdávajú, že situácia bude v „normále“ už do niekoľkých týždňov, je medzi obyvateľmi Slovenska síce len 7%, ale ďalšia štvrtina si myslí, že všetko bude v poriadku už do začiatku leta. Pohodové leto bez koronavírusu tak očakáva spolu až tretina obyvateľstva.


Vyriešenie celej situácie v čase do 6 mesiacov očakáva ďalšia približne tretina populácie. Pätina obyvateľstva sa nazdáva, že na úplné upokojenie situácie bude potrebný približne rok. Pesimistickejšie naladených je na Slovensku približne 10%. Tí očakávajú, že návrat do normálu bude vyžadovať viac ako jeden rok času. Polovica z nich sa dokonca nazdáva, že situácia „ako pred tým“ sa už na Slovensko nikdy nevráti.


Optimistickejší sú skôr mladší ľudia a ľudia z vyšších sociálnych tried a s vyšším príjmom. Dlhší čas návratu do normálu predpokladajú viac starší ľudia.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov 17-25. marca 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comments


bottom of page