top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako marketéri využívajú umelú inteligenciu?

Updated: Nov 14, 2023

Marketéri najčastejšie využívajú AI na generovanie textov a ako inšpiráciu pri kreatívnej práci.


Tento obrázok vygenerovala umelá inteligencia (Bing Chat) ako odpoveď na promt: Marketéri a umelá inteligenciaKoľko marketérov využíva umelú inteligenciu?


Generatívna umelá inteligencia (vo forme služieb ako Chat GPT, Bing Chat, Google Bard, Midjourney, Amper Music) sa medzi slovenskými marketérmi teší pomerne veľkej obľube.


Takmer rok po celosvetovom uvedení služby ChatGPT si umelú inteligenciu vyskúšalo už viac ako 83% slovenských marketérov (združených v slovenskom Paneli marketingových profesionálov).
V porovnaní s celou slovenskou populáciou marketéri využívajú generatívnu umelú inteligenciu výrazne častejšie. Podiel tých, čo umelú inteligenciu vyskúšali aspoň raz, je medzi marketérmi päťkrát tak vysoký ako v celej slovenskej populácii.


Zdá sa, že práve profesie ako marketingoví špecialisti tvoria core skupinu užívateľov generatívnej umelej inteligencie.Na čo je marketérom umelá inteligencia?Slovenskí marketéri využívajú umelú inteligenciu najčastejšie na vytváranie nového obsahu vo forme textov (71%). Obrázky si umelou inteligenciou nechalo generovať 38% marketérov.


Keď mali marketéri potrebu prísť s novými kreatívnymi nápadmi, približne dve tretiny slovenských marketérov (62%) sa už pokúsili nechať sa inšpirovať konverzáciou s umelou inteligenciou.


Na zisťovanie informácií alebo faktov využila modely generatívnej umelej inteligencie približne polovica (54%) marketérov.


Sofistikovanejšie úlohy – ako optimalizáciu veľkého množstva informácií, personalizáciu obsahu, prípadne analýzu dát využíva, resp. vyskúšala (zatiaľ len) tretina marketérov.


S tvorbou multimediálneho obsahu - videa alebo audia experimentovala zatiaľ približne desatina marketérov.Zdá sa, že marketéri v menších spoločnostiach sú viac otvorení experimentovať s technologickými novinkami.


Marketéri, ktorí zastupujú menšie značky testujú možnosti umelej inteligencie vo viacerých

oblastiach intenzívnejšie a zadávajú jej rozmanitejšie úlohy.Nahradí umelá inteligencia prácu marketérov?


Majú sa marketéri báť umelej inteligencie, že postupne nahradí ich pracovné pozície podobne, ako roboty nahradili niektoré robotnícke pozície v montážnych dielňach automobiliek?


Viac ako 80% slovenských marketérov si to (zatiaľ) nemyslí.


Skutočné obavy o stratu svojho pracovného miesta zatiaľ pociťuje len 1% marketérov. Ďalších 17% marketérov taktiež vníma ohrozenie svojej pracovnej pozície umelou inteligenciou, hoci tieto obavy sú zatiaľ nekonkrétne a nie sú veľmi výrazné.Obavy z umelej inteligencie nie sú zatiaľ nijako špecificky distribuované medzi jednotlivými sektormi alebo veľkosťami firiem, kde marketéri pracujú. Ide skôr o konkrétne pozície resp. o špecifické vnímanie jednotlivých marketérov.


 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 138 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v októbri 2023.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page