top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako ďaleko sme od bezhotovostnej spoločnosti?

Ako sa obyvateľstvo Slovenska prakticky stavia k platbám v hotovosti a kartou pri bežných nákupoch? Koľko obyvateľov už so sebou nepotrebuje nosiť hotovosť?


Bezhotovostná spoločnosť je téma, ktorá má potenciál polarizovať. Niektorí sa tešia na čas, kedy už nebude nutné sa zapodievať hotovosťou a platenie za nákupy bude jednoduché. Druhí sa tejto predstavy obávajú, neprajú si, aby ktokoľvek mal prehľad o tom, čo, kde a za koľko nakupovali.


Bez ambície podporiť jeden alebo druhý názor alebo s ním polemizovať naša prieskumná agentúra Go4insight realizovala na prelome januára a februára 2019 reprezentatívny prieskum s cieľom zistiť, aké je skutočne využívanie hotovosti a platieb prostredníctvom kariet (alebo obdobných nástrojov) na Slovensku. Na Slovensku v súčasnosti používa platobnú kartu približne 76% populácie, kým využívanie platieb prostredníctvom mobilných telefónov je ešte stále veľmi nízke.

Platba za bežné nákupy Obyvateľov Slovenska sme sa pýtali, či svoje bežné nákupy počas posledného týždňa platili výhradne pomocou hotovosti, kombináciou hotovosti a inými spôsobmi alebo takmer výhradne bez použitia hotovosti.


Spomedzi celej populácie Slovenska žiadne formy elektronického platenia (platobné karty, platby mobilom a pod.) nevyužíva približne 31 %. Najväčšia časť, až 44% populácie, platí za svoje nákupy niekedy hotovosťou a niekedy inak. Takmer vôbec hotovosť pri svojich nákupoch nevyužíva približne 25% populácie Slovenska.Pri detailnejšom pohľade je zrejmé, že platenie v hotovosti je výrazne populárnejšie skôr medzi staršími ľuďmi, ekonomicky neaktívnymi a žijúcimi v menej rozvinutých častiach Slovenska. Naopak, čím má človek vyššie vzdelanie, vyšší príjem, žije v ekonomicky silnejších regiónoch, má vyššie postavenie v spoločnosti a pod., výrazne sa zvyšuje pravdepodobnosť, že patrí medzi tých, ktorí hotovosť používajú len v najnutnejších prípadoch.

Dá sa povedať, že platba kartou do veľkej miery koreluje s moderným mestským spôsobom života.


To však neznamená, že ľudia s vyšším sociálnym statusom už hotovosť nepoužívajú. Napríklad, v najvyššej sociálnej skupine A stále používa hotovosť viac ako 60% ľudí. Dokonca za svoje bežné nákupy platí stále výhradne hotovosťou približne 12% z nich.


Hotovosť v peňaženke

To, že hotovosť je stále dôležitá dokazuje skutočnosť, že len 9% obyvateľov Slovenska sa nestará, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť.

Naopak, takmer tri štvrtiny obyvateľstva sa stále so sebou snažia mať nejakú hotovosť, pretože je bežné, že nie všade sa dá platiť kartou a platiť hotovosťou je tak nevyhnutné.Aj v tomto prípade platí, že hotovosť so sebou nosia menej často ľudia s vyšším sociálnym postavením, vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Neplatí však hypotéza, že bez hotovosti sa viac zaobídu mladí ľudia a potreba hotovosti rastie so zvyšujúcim sa vekom.

Hotovosť je najmenej potrebná pre ľudí v mladšom strednom veku do 40 rokov. Rozdiel medzi jednotlivými segmentami obyvateľstva (vidiek vs. mesto, rozvinuté vs. menej rozvinuté regióny, pracujúci vs. ekonomicky neaktívni) však nie je tak výrazný ako v prípade frekvencie platenia kartou, resp. hotovosťou za bežné nákupy.


Bezhotovostná spoločnosť

Aby sme zistili, koľko obyvateľov Slovenska sa už správa, akoby sme žili v bezhotovostnej spoločnosti, skombinovali sme odpovede na obe otázky. Podiel tých, ktorí počas bežného týždňa nepoužívajú hotovosť na bežné nákupy a zároveň nepotrebujú nosiť so sebou hotovosť, je približne 3% populácie Slovenska.


Slovensko vs. Spojené štáty Na Slovensku sa hotovosť používa o niečo častejšie ako v Spojených štátoch, ale (možno na prekvapenie niektorých), rozdiely nie sú zásadné.

V porovnaní s obdobným prieskumom, ktorý realizovala prieskumná spoločnosť Pew Research Center v októbri 2018 medzi populáciou USA, je podiel Slovákov, ktorí už hotovosť pri bežných nákupoch nevyužívajú približne rovnaký, ako je tomu v Spojených štátoch. Na Slovensku však máme výrazne vyšší podiel populácie, ktorá za nákupy platí výhradne v hotovosti.V čom sú rozdiely výraznejšie, je väčšia potreba mať pri sebe hotovosť na Slovensku ako v Spojených štátoch. Takmer každý druhý Američan deklaroval, že už nie je potrebné sa veľmi zapodievať, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť, keďže za veci sa dá bežne platiť aj iným spôsobom. Na Slovensku má obdobný názor len niečo viac ako štvrtina populácie.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome januára a februára 2019.

留言


bottom of page