top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ľudia pri riešení pandémie najviac oceňujú zdravotníkov a samosprávy

Spomedzi rôznych organizácií, inštitúcií a firiem obyvatelia Slovenska v boji s následkami pandémie oceňujú predovšetkým zdravotnícke zriadenia a samosprávy.

Vládu SR predbehli aj maloobchodné reťazce.


V boji s pandémiou a jej následkami obyvatelia Slovenska jednoznačne najviac pozitívne vnímajú prácu zdravotníkov. Až približne dve tretiny obyvateľstva oceňujú predovšetkým zdravotníkov a zdravotnícke zariadenia. Zdravotníci dosiahli jednoznačne najlepšie (a podobne vysoké) hodnotenie aj v minulom roku.


V boji s pandémiou, ako druhé najviac pomáhajúce inštitúcie, oceňujú obyvatelia Slovenska samosprávy. Aktivity miest a obcí ako významnú pomoc v riešení pandémie vníma 41% obyvateľov. Samosprávy v roku 2021 získali ešte priaznivejšie hodnotenie ako v roku 2020.


S pomerne výrazným odstupom sa na treťom mieste prekvapivo objavili obchody, respektíve maloobchodné reťazce. Dá sa povedať, že ľudia ocenili prakticky bezproblémové zásobovanie a neprerušené prevádzkovanie obchodov so základnými potravinami aj napriek ťažkej situácii.

Až na štvrtom mieste sa ocitla vláda Slovenskej republiky. Jej prínos v boji s pandémiou a jej následkami oceňuje 14% obyvateľov Slovenska. Hodnotenie aktivít vlády SR sa v porovnaní minulým rokom ešte mierne znížilo.


Prvú päticu najviac oceňovaných inštitúcií uzatvárajú neziskové a charitatívne organizácie. Ich prácu v boji s pandémiou výrazne oceňuje 13% obyvateľov. Vnímanie „užitočnosti“ neziskových organizácií v boji proti následkom COVID-u medziročne mierne narástlo.


Zo sektora maloobchodu sa do TOP10 organizácií a inštitúcii dostali aj internetové obchody, ktoré sa celkovo zaradili na šieste miesto. Ich pôsobenie v boji s následkami pandémie oceňuje 12% obyvateľov Slovenska. E-shopy dokázali pomerne dobre nahradiť zatvorené bežné kamenné predajne. Aj vnímanie pomoci internetových obchodov medziročne mierne narástlo.


Pozitívny vplyv cirkví v pomoci riešenia následkov pandémie oceňuje 11% obyvateľov Slovenska. Vnímanie cirkví ako pomáhajúcich organizácií v boji s pandémiou sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšilo.


Na ďalších miestach sa umiestnili médiá, telekomunikační operátori a banky.


(Takmer) všetci to vidia rovnako


Vnímanie „nápomocnosti“ rôznych organizácií v boji proti pandémii COVID-u a jej následkom je veľmi konzistentné vo všetkých základných socio-demografických segmentoch.


Mladší ľudia, ľudia v strednom veku aj najstaršia generácia si najviac cenia prácu zdravotníkov a takisto vo všetkých vekových skupinách sú na druhom mieste mestá a obce. Starší o niečo viac vnímajú dôležitosť zdravotníkov a takisto aktivity samospráv.


Mladší ľudia zas vnímajú intenzívnejšie pôsobenia a pomoc neziskových organizácií a e-commerce.

Podobne malé rozdiely vo vnímaní toho, ktoré organizácie alebo inštitúcie sú najviac nápomocné v zvládaní pandémie, ako medzi jednotlivými generáciami sú aj medzi mužmi a ženami, ľuďmi v jednotlivých sociálnych skupinách aj v jednotlivých regiónoch.


Na celkovom obraze, ktoré organizácie sú najviac nápomocné v boji proti pandémii COVID-ua jej následkom, by sa ľudia zo všetkých skupín populácie veľmi vzácne zhodli

 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome februára a marca 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page