top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Čo pre Slovákov znamenajú Vianoce?

Updated: Dec 22, 2023
Na Slovensku sú Vianoce jednoznačne najobľúbenejším sviatkom, zásadne ovplyvňujú dynamiku celej spoločnosti. Stačí si len uvedomiť, čo všetko sa vianočným sviatkom prispôsobuje v práci, podnikaní, obchode, kultúre, marketingu, či v politike...

 

Go4insight v novembri 2023 realizovala hĺbkový reprezentatívny prieskum (vzorka 1000 respondentov) s cieľom pochopiť význam Vianoc pre súčasnú spoločnosť.

 

Vianociam sa na tomto mieste budeme venovať v trojdielnom mini-seriáli.


A možno ani nie tak Vianociam ako takým, ale skôr vnímaniu Vianoc a ich vplyvu na spoločnosť na Slovensku. Bude nás zaujímať ako sú Vianoce vnímané, ako sa Vianoce na Slovensku oslavujú a čomu na Vianoce Slováci naozaj veria.

 

Témou tohto prvého článku je - čo pre Slovákov Vianoce vlastne znamenajú.


Čo pre nás znamenajú Vianoce

 

Pre najväčšiu časť obyvateľov na Slovensku sú Vianoce primárne náboženským sviatkom. Ako hlavne náboženský sviatok vníma Vianoce 35% populácie.

 

Naopak, ako kultúrno-spoločenský sviatok vníma Vianoce približne 29% populácie. Názorovo niekde medzi je zvyšná tretina obyvateľstva (34%), pre ktorú sú vo Vianociach obsiahnuté rovnocenne oba aspekty - náboženský aj kultúrno-spoločenský.
Môžeme si teda dovoliť konštatovať, že náboženský rozmer Vianoc reflektuje približne 70% dobyvateľov Slovenska, čo jasne korešponduje s podielom obyvateľstva, ktoré sa v ostatnom sčítaní v roku 2021 prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi (68%).

 

Ktoré demografické segmenty najviac vnímajú náboženskú stránku Vianoc a ktoré kultúrno-spoločenskú  stránku Vianoc?Zaujímavý je hlavne regionálny pohľad, smerom od západu na východ Slovenska sa výrazne zvyšuje vnímanie Vianoc ako náboženského sviatku.


Na čo sa tešíme na Vianoce?


Ak by sme na základe väčšinového vnímania náboženskej podstaty Vianoc predpokladali, že ľudia na Vianociach majú radi hlavne náboženské slávenie, mýlili by sme sa.  

 

V skutočnosti, na náboženské slávenie Vianoc sa teší len o niečo menej ako tretina obyvateľstva (30%) – v prieskume to bol najmenej preferovaný bod na sedempoložkovom zozname, ktorý mali respondenti k dispozícii. Pred náboženským slávením sa umiestnilo  ešte aj slávnostné jedlo a pitie.

 

Najviac ľudí sa počas Vianoc teší na príjemný čas strávený v kruhu širšej, či užšej rodiny (77%). Rodinné slávenie sviatkov je na prvom mieste vo všetkých základných demografických skupinách. Evidentne je to priesečník, na ktorom sa zhodnú priaznivci náboženských aj sekulárnych Vianoc.

 

Druhým aspektom, čo majú ľudia radi na Vianociach je všeobecná príjemná atmosféru v celej spoločnosti (64%), ktorá zahrňuje vianočné ozdoby, piesne, filmy alebo sviatočný TV program.


Celkovo sa na Vianoce o niečo viac tešia ženy ako muži. Najväčší rozdiel medzi mužmi a ženami (v prospech žien) je v rovine vzťahov (ľudia sú počas sviatkov k sebe milší) a v duchovnej rovine (náboženské slávenie sviatkov). Je príznačné, že jediným aspektom, ktorý na Vianociach preferujú viac muži ako ženy, je slávnostné jedlo a pitie.

 

S istým zovšeobecnením by sme mohli povedať, že na Slovensku si uvedomujeme a akceptujeme náboženský základ Vianoc a stále ho vnímame pozitívne. Na druhej strane, pre väčšinovú populáciu v praktickom živote najviac radosti prenášajú hlavne rodinné stretnutia, celková vianočná atmosféra a milšie medziľudské vzťahy počas sviatkov.

  

Čo na Vianociach neznášame?

  

Asi nie je zložité odhadnúť, že ľuďom na Vianociach najviac vadí preplnenosť obchodov komercializácia Vianoc. Takto sa vyjadrila väčšina populácie. Tieto dva dôvody uviedli na prvých dvoch miestach všetky relevantné demografické segmenty.

 

Tretia oblasť, ktorú obyvatelia Slovenska nemajú na Vianociach radi, je s prvými dvoma faktormi priamo spojená – jedná sa o finančnú náročnosť sviatkov ako takých.

 

Hlavne ženám na Vianociach, a tu opäť nejde o žiadne prekvapenie, prekáža aj vianočný stres spojený s prípravami na sviatky. Jedná sa hlavne o ženy z väčších miest (špeciálne z Bratislavy).

 

Postupne sa vytrácajúci náboženský aspekt Vianoc vadí 20% Slovákov, takmer toľko ako predpoklad (či skôr obava), že osobná váha po Vianociach ukáže vyššiu hodnotu (19%).Je zaujímavé, že výsledky prieskumu zo Slovenska korešpondujú aj s názormi obyvateľov Spojených štátov (Pew Research Center). Aj oni sa počas Vianoc najviac tešia na chvíle strávené v rodinnom kruhu  a najviac nemajú radi komerčnú stránku Vianoc s plnými obchodmi.


Zdá sa, že mágia Vianoc pôsobí na všetkých rovnako.


 

Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15-79 rokov. Dopytovanie prebehlo v nobembri 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.Comentarios


bottom of page