top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Čo nás naučila koronakríza o digitálom marketingu?

Online kampane boli efektívnejšie a oplatí sa investovať do digitálnych nástrojov.Prvá vlna koronakrízy nás zasiahla na jar, druhá vlna naberá na obrátkach práve v týchto dňoch. Je možné, že skúsenosti, ktoré marketingová brandža nazbierala v ťažkých jarných mesiacoch, ešte bude treba využiť.


Čo nás prvá vlna koronakrízy naučila o online marketingu?


V júli 2020 slovenskí marketéri, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, odpovedali na otázky o tom, ako fungoval online marketing v ich firmách alebo spoločnostiach počas koronakrízy na jar 2020.

Takmer 80% slovenských firiem investovalo počas koronakrízy do niektorých z digitálnych technológií alebo nástrojov.

Najviac firiem (viac ako polovica) investovalo do digitálnej internej komunikácie a riadenia interných procesov. Takmer polovica firiem zamerala svoje investície do svojho webu, kde optimalizovali SEO, uskutočňovali redizajn alebo vylepšovali user experience pre svojich návštevníkov.

Viac ako 40% firiem investovalo svoje prostriedky a úsilie do newslettrov alebo emailových kampaní pre svojich klientov alebo zákazníkov.Približne pätina firiem investovala do nástrojov, ktoré zbierajú alebo vyhodnocujú dáta. Šestina firiem sa zamerala na zvýšenie svojej digitálnej bezpečnosti.

Do automatizácie, resp. AI technológií investovala každá siedma spoločnosť, do chatbotov každá desiata (spomedzi sledovaných spoločností).

Zlepšenie digitálnych technológií alebo nástrojov za svoju prioritu počas koronakrízy nepovažovalo 21% slovenských firiem zastúpených v paneli marketingových profesionálov.

Ako efektívne boli online marketingové kampane počas karantény?

Až takmer 60% marketérov zaznamenalo počas koronakrízy zvýšenie efektivity svojich online kampaní. Dokonca pätina marketérov deklaruje, že ich online kampane boli veľmi výrazne efektívnejšie ako obdobné kampane pred koronakrízou. Ľudia boli častejšie doma a výrazne sa zvýšila konzumácia online médií a intenzita využívania sociálnych médií.Opačnú skúsenosť má približne sedmina marketérov. Ich online kampane počas karantény boli o niečo menej efektívne ako pred karanténou. Žiadnu zmenu v efektivite online kampaní nezaznamenala približne pätina marketérov.Pozitívne skúsenosti so zvýšenou efektivitou online kampaní mali marketéri z malých, stredných aj najväčších spoločností, pričom najväčšiu pozitívnu zmenu zaznamenali práve tie najmenšie firmy. Čo sa týka oblasti pôsobenia, najväčšie zlepšenie deklarovali marketéri pracujúci v sektore maloobchodu a e-commerce a IT a telekomunikačných spoločností.

Mierne zníženie efektivity si všimli niektoré (menšina) spoločnosti v sektore financií.

Ktoré značky sú „víťazom koronakrízy“?

Podľa slovenských marketérov, marketingovo najlepšie využila obdobie koronakrízy značka Dedoles. Myslí si to zhodne viac ako štvrtina slovenských marketérov. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili spolu Slovenská sporiteľňa a Telekom. Na tieto pozície posunulo obe značky zhodne viac ako 20% marketérov.


Za prvou trojkou sa umiestnili značky LIDL a VÚB banka.

Do TOP 10 „marketingových víťazov koronakrízy“ slovenskí marketéri zaradili ešte ESET, Alzu, O2, Orange a Kaufland.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 91 respondentov v Rámci panelu marketingových profesionálov v júli 2020.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Členmi panelu sú marketéri, ktorí pracujú predovšetkým pre stredné a veľké slovenské spoločnosti. Vzhľadom na zloženie panela tento prieskum nemôže byť považovaný za reprezentatívny vzhľadom na všetky firmy pôsobiace na Slovensku. Popisuje situáciu v spoločnostiach, ktoré aktívne riešia marketingové otázky.


Prečítajte si aj naše ďalšie články na Marketeris.sk

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page