top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Znalosť a využívanie reklamných systémov na slovenských marketingových oddeleniach

Updated: Jun 7, 2022

Marketéri združení v Paneli marketingových profesionálov sa vyjadrili k téme znalosti a využívaniu reklamných systémov. K dispozícii mali zoznam 22 reklamných systémov.TOP 10 najpoužívanejších reklamných systémov


Najznámejší a zároveň najpoužívanejší reklamný systém je Facebook ads. Poznajú ho takmer všetci marketéri (96%) a využíva sa v 94% firmách (ktorých marketéri sú zapojení do Panelu marketingových profesionálov).


Tesne na druhom mieste je reklamný systém od Google – Google Ads Manager. Tento má rovnakú znalosť ako Facebook ads (96%). Využívanie je však o niečo nižšie, používa ho 87% slovenských marketérov.


Na treťom mieste je systém Display&Video od Google. Medzi slovenskými marketérmi má podporenú znalosť viac ako 80%, využíva ho 43% z nich.


Na štvrtom mieste sa umiestnil Strossle. Strossle pozná 83% marketérov združených v Paneli marketingových profesionálov a využíva ho 40% z nich.


Piatym najpoužívanejším systémom je Adform, ktorý pozná 70% marketérov, ale využívajú ho v 39% spoločnostiach.


Vysokú znalosť má ešte system Etarget (82%), jeho využívanie je tesne pod hranicou 29% spoločností, z ktorých pochádzajú marketéri z Panela marketingových profesionálov.


Do najpoužívanejšej desiatky reklamných systémov patrí ešte Etarget Social Display, Smart Shopping Ads, RTB House a Nativio.


Ďalšie využívané reklamné systémy


Ďalšie reklamné systémy alebo reklamné siete, ktoré sme v našom prieskume sledovali, majú znalosť na úrovni 20 až 30%. Výnimkou je len Azet klik, ktorý pozná takmer 70% marketérov.


Využívanie týchto systémov a sietí je však už výrazne nižšie ako tomu bolo medzi systémami, ktoré sa umiestnili v TOP10. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 111 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v marci 2022.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Panel marketérov, vzhľadom na svoje zloženie, nemôže byť považovaný za reprezentatívny vzhľadom na všetky spoločnosti na Slovensku. Odzrkadľuje skôr názory „marketingovo aktívnych“ firiem.


Foto: Myriam Jessier on Unsplash

bottom of page