top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Znalosť a využívanie reklamných systémov na slovenských marketingových oddeleniach

Updated: Jun 7, 2022

Marketéri združení v Paneli marketingových profesionálov sa vyjadrili k téme znalosti a využívaniu reklamných systémov. K dispozícii mali zoznam 22 reklamných systémov.TOP 10 najpoužívanejších reklamných systémov


Najznámejší a zároveň najpoužívanejší reklamný systém je Facebook ads. Poznajú ho takmer všetci marketéri (96%) a využíva sa v 94% firmách (ktorých marketéri sú zapojení do Panelu marketingových profesionálov).


Tesne na druhom mieste je reklamný systém od Google – Google Ads Manager. Tento má rovnakú znalosť ako Facebook ads (96%). Využívanie je však o niečo nižšie, používa ho 87% slovenských marketérov.


Na treťom mieste je systém Display&Video od Google. Medzi slovenskými marketérmi má podporenú znalosť viac ako 80%, využíva ho 43% z nich.


Na štvrtom mieste sa umiestnil Strossle. Strossle pozná 83% marketérov združených v Paneli marketingových profesionálov a využíva ho 40% z nich.


Piatym najpoužívanejším systémom je Adform, ktorý pozná 70% marketérov, ale využívajú ho v 39% spoločnostiach.


Vysokú znalosť má ešte system Etarget (82%), jeho využívanie je tesne pod hranicou 29% spoločností, z ktorých pochádzajú marketéri z Panela marketingových profesionálov.


Do najpoužívanejšej desiatky reklamných systémov patrí ešte Etarget Social Display, Smart Shopping Ads, RTB House a Nativio.


Ďalšie využívané reklamné systémy


Ďalšie reklamné systémy alebo reklamné siete, ktoré sme v našom prieskume sledovali, majú znalosť na úrovni 20 až 30%. Výnimkou je len Azet klik, ktorý pozná takmer 70% marketérov.


Využívanie týchto systémov a sietí je však už výrazne nižšie ako tomu bolo medzi systémami, ktoré sa umiestnili v TOP10. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 111 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v marci 2022.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Panel marketérov, vzhľadom na svoje zloženie, nemôže byť považovaný za reprezentatívny vzhľadom na všetky spoločnosti na Slovensku. Odzrkadľuje skôr názory „marketingovo aktívnych“ firiem.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page