top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Kto sú najlepší slovenskí marketéri?

Podľa hodnotenia slovenských marketérov.
Marketérov, ktorí sú členovia Panelu slovenských marketingových profesionálov, sme sa pýtali na ich názor, ktorí slovenskí marketéri sú takí dobrí, že by určite mali patriť medzi najlepších troch na Slovensku.


Mali sme určené len dve základné kategórie:

  • Marketéri pracujúci u „klientov“ – teda zadávateľov reklamy

  • Marketéri pracujúci v rôznych marketingových agentúrach (reklamné, mediálne, PR, digitálne, prieskumné, eventové...)

Respondenti – členovia panela mohli uviesť kohokoľvek, každý však najviac tri mená v každej kategórii. Respondenti uvádzali mená spontánne, nebol predpripravený žiadny zoznam.

Prieskumu sa zúčastnilo 120 slovenských marketérov.


Hoci Panel marketingových profesionálov združuje slovenských marketérov z rôznych sektorov a firiem, nemôžeme ho považovať za úplne reprezentatívny vzhľadom na všetkých slovenských marketérov. Preto aj interpretácia uvedených výsledkov musí byť vedená v podobnom duchu. Výsledky sa dajú interpretovať ako hlas marketingovej komunity, ale nemôžeme ich považovať za plne reprezentatívne.


Kto sú najlepší marketéri spomedzi zadávateľov reklamy?


Najviac, približne 13% členova panela, by do TOP3 zaradilo Dášu Juríkovú. Iba o niečo menej (11%) si myslí, že by do najlepšej trojice maj patriť aj Igor Tóth. To, že do TOP3 patrí aj Branislav Brzula, uviedlo 7% slovenských marketérov.


Podľa piatich percent slovenských marketérov medzi TOP3 slovenskými marketérmi nesmie chýbať Martina Hrivnáková, Juraj Pobjecký a Ronald Lupták.


Respondenti spolu spontánne uviedli 55 rôznych marketérov, ktorí by mali patriť do TOP3.Kto sú najlepší marketéri z marketingových agentúr?


Vnímanie, kto by určite mal patriť do najlepšej trojice slovenských marketérov pracujúcich v marketingových agentúrach, bolo jednoznačnejšie.


Do TOP3 najlepších marketérov by mali patriť Martin Woska, Michal Pastier a Peter Šebo. Martin Woska a Michal Pastier boli do TOP3 „zvolení“ približne 20 percentami slovenských marketérov, pričom Martin Woska má o 1 percentuálny bod viac priaznivcov. Petra Šeba do TOP3 zaradilo 9% účastníkov panela.


Ďalšími marketérmi, ktorí sa umiestnil v tabuľke medzi najlepšími, boli Juraj Pobjecký (za svoju prácu na strane agentúry), Róbert Slovák, Juraj Kováč, Pavol Minár a Peter Kontra.


Respondenti spolu spontánne uviedli až 69 marketérov, ktorých vnímajú ako hodných byť zaradení do TOP3.
 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 120 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v júni 2022.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Obrázok: Online marketing vector created by macrovector - www.freepik.com

Comentarios


bottom of page