top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach?

Najnovší reprezentatívny prieskum o využívaní sociálnych sietí na Slovensku z marca 2021.
Sociálne siete sa stali obrovským fenoménom, ktorý zasiahol a aj výrazne ovplyvňuje celú slovenskú spoločnosť. Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť aspoň raz za mesiac 86% populácie Slovenska, na dennej báze 61% obyvateľov Slovenska. Využívanie sociálnych sietí je jednou z najčastejších činností vôbec, ktoré Slováci na internete vykonávajú.


Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Je úplne bežné, že plne „zosieťovaní“ sú aj ľudia nad 50 rokov. Dokonca viac ako polovica dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne, tretina na dennej báze.


Bez sociálnych sietí by si však svoj život len ťažko predstavili mladší ľudia. Medzi ľuďmi vo veku do 40 rokov sú mimo sociálnych sietí už len veľmi malé okrajové skupiny.

Slovenským sociálnym sieťam kraľuje Facebook


Asi je každému úplne zrejmé, že najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) je Facebook. Aspoň raz do mesiaca Facebook využíva až 76% obyvateľov Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 55%.


Môžeme jasne konštatovať, že Facebook je veľmi univerzálna sociálna sieť. Facebook je o niečo populárnejší medzi mladšími ľuďmi a s postupne narastajúcim vekom intenzita jeho vyžívania klesá. Aj tínedžeri, ktorí využívajú mnohé ďalšie iné siete, používajú Facebook na dennej báze najčastejšie spomedzi všetkých sociálnych sietí a rovnako často ako ľudia vo veku 20 -29 rokov.


Facebook používajú prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región a sociálnu triedu. Muži majú radi Facebook len o niečo menej ako ženy.


Facebook je celkovo najrozšírenejšie médium na Slovensku.

YouTube ako najsledovanejšie médium


Podobne ako Facebook, veľmi univerzálnym využívaním sa môže pochváliť aj YouTube. YouTube je však trochu špecifickou sociálnou sieťou. Dá sa pohodlne využívať aj bez vytvorenia si vlastného účtu a bez využitia „sociálneho“ rozmeru. YouTube aspoň raz do mesiaca využíva 78% Slovákov, aspoň raz denne 31% obyvateľstva. YouTube majú radi „všetci“ a „všetci“ ho aj využívajú (ako všetko spojené s internetom, mladší ľudia YouTube využívajú intenzívnejšie – ale YouTube je penetrovaný veľmi hlboko do každej demografickej cieľovej skupiny).


YouTube je fenoménom videobsahu na Slovensku, v niektorých cieľových skupinách (hlavne mladí ľudia) je YouTube najsledovanejším poskytovateľom videoobsahu vo všeobecnosti a predbehol tak všetky televízie.


Instagram sa stal treťou veľkou sieťou


Instagram sa stal treťou široko využívanou sieťou. Hoci jeho jadro tvoria najmladšie vekové kategórie, Instagramu sa podarilo preklenúť generačnú bariéru. Aspoň raz za mesiac Instagram používa až 42% populácie, denne ho využíva pätina obyvateľstva (22%). Medzi mladými ľuďmi do 26 rokov Instagram využíva až 80%, v skupine nad 60 rokov len približne 10%.Pokec klesá, ale stále žije


Kedysi najobľúbenejšia sociálna sieť na Slovensku Pokec sa stále nevzdáva. Hoci doby jej najväčšej slávy sú pravdepodobne už históriou, Pokec stále na mesačnej báze používa 19% slovenskej populácie. Denne sa na Pokec prihlási necelých 9% populácie. Najčastejšie ho využívajú ľudia vo veku 27-40 rokov, občas aj o niečo starší. Ide viac o ľudí z menších sídiel, nižších sociálnych skupín a z menej rozvinutých častí Slovenska.


Globálny Twitter na Slovensku „nečviriká“


Twitter je zaujímavý prípad. Kým vo svete je využívaný veľmi intenzívne (približne štvrtina americkej populácie má konto na Twitteri a tweety bývalého amerického prezidenta riešil celý svet prakticky každý deň) – na Slovensku sa Twitter až tak neuchytil. Aspoň raz za mesiac ho využíva 13%, na dennej báze však len necelé 3%. Twitter je tak využívaný veľmi pasívne a jeho vplyv na Slovensku je skôr okrajový. Jeho užívateľmi je však zaujímavá cieľová skupina, sú to skôr lepšie situovaní ľudia v mladšom strednom veku s vyšším príjmom a vyšším sociálnym postavením. Môžeme ich definovať ako opinion lídrov.


Sociálne siete pre teenagerov a mladých ľudí


Okrem Instagramu sú v najmladšej vekovej skupine (15-26 rokov) obľúbené hlavne siete Snapchat a Tik-tok.


Snapchat mal raketový nástup pred niekoľkými rokmi, ale neskorším posilnením pozície Instagramu a Tik-toku sa jeho rast spomalil. Snapchat na Slovensku momentálne skôr stagnuje, využíva ho mesačne 9% Slovákov, na dennej báze už len 3%. Užívatelia Snapchatu sú prakticky výhradne ľudia do 26 rokov (užívateľským jadrom sú tínedžeri). Snapchat je tak „najmladšou“ sociálnou sieťou (z hľadiska priemerného veku užívateľov)


V poslednom období sa stáva fenoménom sociálna sieť Ti-tok. Hoci náš prieskum zachytáva len populáciu Slovenska nad 15 rokov, užívatelia Tik-Toku sú často aj deti pod touto vekovou hranicou, ktoré však nie sú do prieskumu zahrnuté. Využívanie siete však nekončí tínedžermi ani ľuďmi do 30 rokov. Využívanie Ti-toku sa postupne dostáva aj do vyšších vekových kategórií. Aspoň raz za mesiac si aplikáciu Tik-toku otvorí 13% obyvateľov Slovenska, na dennej báze približne 5%.


Ostatné sociálne siete nie sú (vždy) len do počtu


Okrem veľkých sociálnych sietí si na slovenskom trhu našli miesto aj užšie zamerané siete. Prekvapivo vysokú penetráciu má Pinterest (tesne nad 20% mesačných užívateľov), hoci jeho jadrových pravidelných užívateľov je len malá časť z nich.


Na profesionálny LinkedIn aspoň raz mesačne zavíta 8% obyvateľov Slovenska. Horúca novinka zo začiatku roka 2021, audio sociálna sieť Clubhouse, zatiaľ zaujala len okrajový podiel obyvateľov Slovenska.

 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome februára a marca 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page