top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Každý piaty Slovák hrá na nejaký hudobný nástroj, dve tretiny populácie nevedia spievať.

Updated: Dec 4, 2018

Zisťovali sme koľko obyvateľov na Slovensku hrá na nejaký hudobný nástroj. V súčasnosti sú najobľúbenejšie dva hudobné nástroje – klavír a gitara. Pre nových muzikantov by okrem spomínaných boli zaujímavé aj bicie. To, že vie veľmi dobre spievať, si o sebe myslí len 8% obyvateľov. Naopak, takmer dve tretiny populácie sa charakterizujú, že spievať nevedia.

Na nejaký hudobný nástroj hrá necelá pätina populácie Slovenska (18%) vo veku 15-79 rokov. K hraniu na hudobný nástroj častejšie inklinujú mladší ľudia do 30 rokov, najčastejšie študenti stredných i vysokých škôl. Z hudobných nástrojov ovládajú najviac klavír, resp. elektrické klávesové nástroje (6%) a gitaru - či už klasickú alebo elektrickú, vrátane basovej (6%). Na klavíri pritom hrajú častejšie ženy, naopak gitara ako hudobný nástroj oslovuje častejšie mužov. Asi tretina z tých, ktorí vedia hrať na tieto hudobné nástroje, si na ne zahrá aspoň jeden krát do týždňa.


Hru na ikonické slovenské ľudové hudobné nástroje, ako sú fujara či drumbľa, ovláda necelé 1% populácie.

Z tých, čo vedia hrať na nejaký hudobný nástroj, sa takmer 22% považuje za začiatočníkov. Svoj hudobný nástroj ovláda na slušnej alebo až profesionálnej úrovni 42% tých, ktorí hrajú na hudobný nástroj.Ak by sa teraz mali Slováci rozhodnúť, že sa začnú učiť hrať na nejakom hudobnom nástroji, bola by na prvých priečkach v preferenciách gitara, na druhej klavír, resp. podobné klávesové nástroje. Zaujímavé sú i hudobné nástroje ako bicie či husle/viola, na ktoré v súčasnosti hrá iba malá časť Slovákov – potencionálny záujem o každý z týchto hudobných nástrojov prejavilo viac ako 5% populácie.Kolko Slovákov hrá na hudobné nástroje Go4insight
Zdroj: Go4insight / Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku 15-79 rokov (N=1000 respondentov)

Nezanedbateľný vplyv na tvorbu hudby budú pravdepodobne mať aj aplikácie alebo softvéry na to určené, ktoré v súčasnosti ovláda menej ako 1% Slovákov. V budúcnosti by zvažovalo venovať sa tvorbe hudby týmto spôsobom 3% Slovákov. O softvér a aplikácie sa pritom zaujímajú častejšie mladí ľudia, prevažne študenti, a častejšie ľudia z väčších miest (hlavne z Bratislavy).


Polovica obyvateľov sa už na žiaden hudobný nástroj učiť nechce, pričom nevôľa rastie priamo úmerne s vekom.


K hudobným nástrojom neodmysliteľne patrí aj spev. Na otázku „Do akej miery si myslíte, že vy osobne viete spievať“, odpovedali až dve tretiny Slovákov, že spievať skôr nevedia (na 10 bodovej škále sa ohodnotili hodnotami 0 až 4). Sebakritickejší sú pritom častejšie muži.

Na druhej strane 8% obyvateľov Slovenska má pocit, že spievajú veľmi dobre (hodnoty 8 až 10 na 10 bodovej škále). Sú to častejšie ženy a tí, čo hrajú na nejaký hudobný nástroj.


Podľa takmer 80% Slovákov je pre ľudí dôležité učiť sa hrať na hudobný nástroj, pretože to pozitívne rozvíja celú osobnosť človeka. Častejšie zastávajú tento názor vysokoškolsky vzdelaní ľudia.


Na druhej strane až tretina Slovákov má dojem, že v súčasnosti už nie je nutné učiť sa hrať na nejaký hudobný nástroj, pretože hudbu je možné jednoducho vytvárať prostredníctvom softvéru v počítači alebo v aplikácii na mobilných zariadeniach, a takmer polovica si myslí, že väčšinu hudby už v budúcnosti nebudú tvoriť ľudia (hudobní skladatelia), ale špeciálny softvér založený na umelej inteligencii.Zdroj: Go4insight / Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku 15-79 rokov (N=1000 respondentov)

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2018. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page