top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Až 70% marketérov predpokladá že ruská vojna na Ukrajine významne ovplyvní ich firmyMarketéri, ktorí sú členovia Panelu slovenských marketingových profesionálov, sa vyjadrili, ako ovplyvní ruská agresia na Ukrajine marketingové plány ich firiem na rok 2022.


Ako ruská vojna ovplyvní situáciu firiem


Vo všeobecnosti je zrejmé, že marketéri si sú vedomí veľkého vplyvy vojny na situáciu firiem, kde pôsobia. Až 70% marketérov očakáva, že vojna bude mať významný vplyv na podnikanie v ich sektore - pätina marketérov predpokladá, že vojna bude mať veľmi výrazný vplyv a polovica si myslí, že vplyv vojny bude značný.


Necelá tretina marketérov (29%) optimisticky predpokladá, že vojna síce ovplyvní podnikanie v ich sektore, ale jej vplyv bude len malý. Tých, čo si myslia, že vojna vôbec neovplyvní ich podnikanie, je len jedno percento.Najoptimistickejšie sú spoločnosti zo sektora IT a telekomunikačných služieb, ktoré predpokladajú, že ich ruský vojnový konflikt zasiahne najmenej. Naopak, najväčšie ťažkosti očakávajú retailové spoločnosti a firmy z oblasti e-commerce.Zmeny v marketingovej komunikácii kvôli vojne


Viac ako polovica slovenských marketérov (55%) uviedla, že kvôli ruskému útoku na Ukrajinu uvažujú o zmene plánovanej komunikácie svojej spoločnosti na rok 2022. Zdá sa však, že tieto zmeny nebudú zásadné. Veľká väčšina marketingových špecialistov (49%) očakáva, že zmeny v obsahu komunikácie budú skôr menšieho charakteru.


Zásadnejšie zmeny v obsahu komunikácie svojej spoločnosti plánuje len 6% zo slovenských marketérov.

Naopak, o žiadnych zmenách v komunikácii zatiaľ neuvažuje až 45% slovenských marketingových pracovníkov.


Znížia sa (opäť) marketingové rozpočty?


Ruská vojna na Ukrajine zatiaľ nemá taký vplyv na marketing slovenských firiem ako začiatok pandémie v roku 2020. Napriek tomu slovenskí marketéri očakávajú, že marketingové rozpočty na rok 2022 sa oproti plánovanému a schválenému rozpočtu mierne znížia.


Celkový priemerný pokles marketingových výdajov, ktorý odhadujú marketéri združení v Paneli slovenských marketingových profesionálov, je približne päť percent.


Je zaujímavé, že rôzne sektory vnímajú otázku zmien v marketingovom rozpočte rôzne. Žiadne zmeny v rozpočte neočakáva sektor IT a telekomunikačných služieb. Podobne Finančný sektor očakáva len nepatrné zníženie.


Naopak, až 11% pokles marketingových výdavkov kvôli vojne očakáva sektor retailu a e-commerce. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 111 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v marci 2022.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Titulná fotografia: Igor Karimov 🇺🇦 na Unsplash

Comments


bottom of page