top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Vznikol koronavírus v laboratóriu alebo prirodzene?

Obyvatelia Slovenska sú rozdelení v názore, ako vznikol nový koranavírus. Štvrtina obyvateľov Slovenska by odmietla očkovanie proti novému koronavírusu. Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v apríli 2020 na vzorke populácie 18-60 rokov.
Obyvatelia Slovenska nemajú jednotný názor, akým spôsobom vznikol a dostal sa medzi ľudí nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Dá sa povedať, že sú rozdelení na dva tábory s približne rovnakou veľkosťou.O niečo väčšia časť, ktorú tvorí 45% populácie Slovenska, si myslí, že nový koronavírus vznikol umelo v laboratóriu. Len o niečo menšia časť populácie s veľkosťou 40%, sa nazdáva, že vírus sa medzi ľudí dostal prirodzenou náhodnou cestou - napr. prechodom zo zvieraťa na človeka. Približne 11% obyvateľstva priznáva, že na pôvod vírusu nemajú žiadny jednoznačný názor. Zvyšné 3% majú inú teóriu vzniku.Mladší ľudia sa viac prikláňajú k teórii o prirodzenom pôvode nového koronavírusu, kým starší sú skôr prívrženci teórie o umelom vzniku v laboratóriu.


Čím je človek vzdelanejší, s vyšším príjmom a sociálnym statusom, skôr preferuje „prirodzené“ vysvetlenie. Naopak, ľudia s nižším vzdelaním a nižším statusom inklinujú skôr k teórii o laboratórnom pôvode vírusu. Nedá sa však povedať, že by takéto pravidlo platilo absolútne. V každej socio-demografickej skupine nájdeme pomerne výrazne zastúpené oba tábory.

Čína alebo Spojené štáty?


Obyvatelia Slovenska nie sú jednotní ani v názore, v ktorej krajine má nový koronavírus svoj pôvod.


Tí, ktorí si myslia, že nový koronavírus sa medzi ľudí rozšíril prechodom zvieracieho vírusu na človeka, si jednoznačne myslia, že geografický pôvod vírusu je v Číne.


Tí, ktorí sú prívrženci „laboratórnej teórie“, sú rozdelení na dve časti. Väčšina z nich si myslí, že vírus vznikol v laboratóriu v Číne. Menšia, ale stále signifikantná časť tvrdí, že vírus vznikol v laboratóriu v USA.
Ak by sme navzájom skombinovali názory na otázku spôsobu vzniku koronavírusu spolu s geografickou oblasťou jeho pôvodu, dostali by sme nasledovný obraz.


Najväčšia časť, takmer 40% populácie Slovenska si myslí, že nový koronavírus vznikol prirodzeným spôsobom v Číne. Štvrtina obyvateľstva si nazdáva, že vírus síce vznikol v Číne, ale umelým spôsobom v laboratóriu. Približne sedmina populácie (14%) je prívržencom teórie laboratórneho vzniku v Spojených štátoch amerických. K nejakej inej kombinácii sa prikláňa 13% populácie a 11% nemá žiaden vyhranený názor.Aj v tomto pohľade platí, že vo všetkých základných socio-demografických skupinách sú zastúpené všetky tri popísané názorové prúdy. S vekom, vzdelaním a sociálnym statusom sa príliš nemení názor na krajinu pôvodu (Čína vs. USA), toto rozdelenie je takmer konštantné. Vnútorne sa však preskupuje „čínsky tábor“ - a to medzi zástancami prirodzeného resp. laboratórneho vzniku.

Očkovať alebo neočkovať?


V slovenskej spoločnosti sa v posledných rokoch etablovala skupina obyvateľstva, ktorá sa vo všeobecnosti stavia podozrievavo až odmietavo k téme očkovania ako takého. Zaujímalo nás, ako sa na Slovensku na očkovanie pozeráme z perspektívy aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19.Reprezentatívna vzorka respondentov odpovedala na otázku, či by sa v prípade, ak by existovala overená a bezpečná očkovacia látka, ktorú by oficiálne schválili európske aj slovenské úrady, nechali zaočkovať proti novému koronavírusu.


Väčšina slovenskej populácie, až 62%, by takúto vakcínu použila. Polovica z nich (celkovo z populácie 30%) by ju využila určite a druhá polovica (celkovo z populácie 32%) by ju použila s istým váhaním.


Na druhej strane je na Slovensku menšia, ale stále signifikantná časť populácie, ktorá by očkovanie proti novému koronavírusu odmietla. Takýchto ľudí je na Slovensku až 25%. Nevyjasnený názor na prípadné očkovanie má 12% populácie.
Prívržencami očkovania sú skôr mladší a vzdelanejší ľudia. Odporcov očkovania však nájdeme relatívne silno zastúpených vo všetkých skupinách. Najviac je ich však medzi tými, ktorí sú presvedčení o teórii, že koronavírus vznikol v laboratóriu v Spojených štátoch. Medzi nimi podiel odporcov výrazne prevýšil tých, ktorí by sa proti novému koronavírusu očkovať nechali.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 18-60 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 750 respondentov 9.-27. apríla 2020. Prieskum bol realizovaný metódou online dopytovania.

O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.


Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.go4insight.com, prípadne nás môžete sledovať na Facebooku https://www.facebook.com/go4insight alebo LinkedIne: https://www.linkedin.com/company/go4insight

Comments


bottom of page