top of page
  • Writer's pictureGo4insight

V lete športujú dve tretiny Slovákov - obľubujú hlavne cyklistiku a turistikuMasové rekreačné športovanie sa stalo výrazným prvkom životného štýlu obyvateľov Slovenska. Aspoň raz za mesiac sa nejakej športovej aktivite v lete venujú dve tretiny obyvateľstva. Najobľúbenejšími letnými športami sú cyklistika, turistika a plávanie.


Športujú dve tretiny Slovenska


Nejakej športovej aktivite sa aspoň raz za mesiac venujú viac ako dve tretiny populácie (68%). Platí pritom, že o niečo častejšie aj intenzívnejšie športujú muži ako ženy.


Športová aktivita veľmi súvisí s vekom. Je pochopiteľné, že najviac športujú najmladšie ročníky. V kategórii mladých ľudí vo veku 15 - 24 rokov športuje aspoň raz mesačne viac ako 90% tejto skupiny. S rastúcim vekom postupne klesá športová aktivita. Mladších dospelých, ktorí športujú aspoň raz mesačne je 82%. Športujúcich ľudí v strednom veku sú dve tretiny (65%). Ľudia v dôchodkovom veku sa športu venujú najmenej intenzívne. Aspoň raz za mesiac športuje 41% z nich.Na týždennej báze (aspoň raz týždenne) športuje o niečo viac ako polovica (52%) slovenskej populácie. Rozdiely medzi jednotlivými vekovými kategóriami, ktoré sme pozorovali pri športovaní na mesačnej báze sa ešte zvýraznili. Z regionálneho pohľadu o niečo intenzívnejšie športujú obyvatelia Bratislavského regiónu.
Aké športy máme na Slovensku radi?


Najobľúbenejším letným športom obyvateľov Slovenska je cyklistika. Počas letného obdobia aspoň raz za mesiac sadne na bicykel 41% obyvateľov. Na týždennej báze sa cyklistike venuje až 28% Slovákov. Popularita cyklistiky je vysoká aj kvôli tomu, že bicykel je, okrem športovej aktivity, možné využívať aj ako dopravný prostriedok.


Ďalším športom, ktorý v letných mesiacoch obľubuje veľká časť obyvateľstva, je turistika. Aspoň raz za mesiac sa do hôr vyberie 40% a na týždennej báze 16% obyvateľov Slovenska.


Tretím najmasovejším športom v lete je plávanie. Aspoň raz za týždeň pláva 15% populácie. Na mesačnej báze je to o niečo menej ako tretina obyvateľov Slovenska.Ďalším populárnym športom, ktorému sa venuje veľká časť Slovákov, je fitness resp. posilňovanie. Venuje sa mu šestina (17%) populácie Slovenska. Tento šport má veľmi silné jadro fanúšikov, ktorí sa mu venujú aspoň raz za týždeň (13%).


Beh resp. jogging má základňu vo veľkosti 12% slovenskej populácie. Na týždennej báze chodí behať približne 8% Slovákov. Hranicu 10% športovcov v populácii dosiahol ešte futbal.


Mužov a ženy bavia rôzne športy


Muži a ženy majú, čo sa týka obľúbenosti športov, spravidla rôzne preferencie. Spomedzi TOP12 športov sú najviac obľúbenými „ženskými športami“ in-line korčuľovanie, tanec, ale hlavne joga, ktorej sa venuje 5 krát toľko žien ako mužov.


Na druhej strane, muži o niečo viac preferujú cyklistiku, posilňovanie alebo tenis. Najväčší rozdiel v športovaní medzi mužmi a ženami je však vo futbale. Počet mužov, ktorí hrávajú futbal, je osem krát taký vysoký ako počet žien – rekreačných hráčok futbalu.
Naopak, medzi mužmi a ženami sú len malé rozdiely v intenzite športovania v športoch ako turistika, nordic walking, plávanie alebo beh.Ako športujú mladší a starší?


Preferencia športov, ktorým sa rekreačným spôsobom venujú obyvatelia Slovenska, závisí aj od veku športovca. Prakticky všetkým sledovaným športom sa venujú mladší výrazne častejšie (a vo väčších počtoch) ako staršie obyvateľstvo.


Typickým športom mladých je posilňovanie, joga ale najmä in-line korčuľovanie. V týchto športoch je aktivita mladých ľudí niekoľko násobne vyššia ako v prípade starších ľudí. Starší ľudia nadpriemerne preferujú turistiku, cyklistiku ale aj plávanie. Ale aj týmto športom sa mladší ľudia venujú intenzívnejšie ako starší ľudia.


Jediným spomedzi TOP12 letných športov, ktorý je obľúbenejší u starších ako u mladších, je nordic walking. Nordic walking-u sa venuje len 3% mladých ľudí ale až 9% dôchodcov.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome júla a augusta 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Comments


bottom of page