top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Slovenskí marketéri očakávajú zhoršenie ekonomickej situácie, ale pesimisti nie súSlovenskí marketéri, združení v Paneli marketingových profesionálov, na prelome septembra a októbra 2019 odpovedali na otázky o vnímaní ekonomickej situácie Slovenska.


Očakávania slovenských marketérov sú, čo sa týka vývoja slovenskej ekonomiky v nasledujúcich 2 rokoch (do konca roka 2021), nastavené pomerne umiernene.

Marketéri jasne vnímajú, že roky výrazného rastu ekonomiky už máme za sebou, ale príchodu krízy sa (zatiaľ) neobávajú.


Medzi slovenskými marketérmi sú 4% optimistov, ktorí v nasledujúcich 2 rokoch očakávajú dokonca zlepšenie ekonomiky. Takmer 40% marketérov neočakáva žiadne podstatné zmeny v porovnaní so súčasným stavom. Na druhej strane, zhoršenie ekonomiky na Slovensku očakáva viac ako polovica marketérov (54%).

Medzi tými marketérmi, ktorí očakávajú zhoršenie ekonomickej situácie Slovenska (54%) najväčšia časť predpokladá, že dôjde „len“ k spomaleniu ekonomiky (40%) resp. k jej stagnácii, teda nulovému rastu (24%). Táto skupina tak spolu tvorí takmer dve tretiny tých, ktorí očakávajú, že ekonomická situácia na Slovensku sa zhorší.


To, že ekonomika Slovenska „pôjde mierne do mínusu“ predpokladá 33% z tých, čo očakávajú zhoršenie. Zdá sa, že vážnej krízy sa slovenskí marketéri neobávajú. To, že nás postihne výrazný prepad ekonomiky si myslia len 3% marketérov.

Ak by sme tieto odpovede rozšírili na všetkých marektérov (nielen na tých, ktorí očakávajú zhoršenie ekonomiky),môžem konštatovať, že pokles ekonomiky na Slovensku do dvoch rokov očakáva približne 20% marketérov.


Vzorka prieskumu (130 respondentov) umožňuje pohľad na spoločnosti podľa sektoru, kde pôsobia. Najoptimistickejší marketéri sú v sektore obchodu. Väčšina marketérov z obchodných firiem - až 55% z nich (najmä z maloobchodu a e-commerce) dokonca vôbec neočakáva zhoršenie ekonomiky ako takej. Pokles ekonomiky predpokladá len 10% marketérov obchodných firiem.


Naopak, najpesimistickejšie sú firmy z oblasti finančných služieb, kde zhoršenie ekonomickej situácie očakáva až 75% marketérov. O niečo menej pesimistickí sú firmy z IT a telekomunikačného sektora, kde zhoršenie slovenskej ekonomiky očakáva polovica z nich, rovná tretina však predpokladá, že ekonomika „pôjde do mínusu“

Prieskum bol realizovaný na vzorke 130 respondentov v Rámci panelu marketingových profesionálov v septembri/októbri 2019.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Comments


bottom of page