top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Pozíciu spontánne najznámejšej digitálnej agentúry obhájila agentúra PS:Digital.

Updated: Nov 9, 2023

Zaraguza a TRIAD si aj v roku 2023 zachovali vysokú podporenú znalosť svojich značiek.


V roku 2023 sa uskutočnilo už piate "jubilejné" meranie znalosti digitálnych agentúr medzi slovenskými marketérmi.


Prieskum prebiehal v októbri 2023 na paneli marketingových profesionálov. Tento rok sa do prieskumu zapojilo rekordných 138 slovenských marketérov.


Spontánna znalosť značiek digitálnych agentúr

Poznámka: Čísla zobrazené v grafe sú zaokrúhľované na celé jednotky percent, kvôli zaokrúhľovaniu nemusia matematicky sedieť niektoré zobrazené súčty v grafe.


Otázka, na ktorú slovenskí marketéri odpovedali znela: "Keď sa povie „DIGITÁLNA MARKETINGOVÁ AGENTÚRA“, ktorá Vám napadne ako prvá? Na ktoré ďalšie digitálne marketingové agentúry si spomeniete? "


Spontánne najznámejšou slovenskou digitálnou agentúrou sa v roku 2023 už po druhý krát za sebou stala agentúra PS:Digital. Pomerne výrazne zvýšila náskok znalosti nad lídrami v spontánnej znalosti z minulých rokov - agentúrami Zaraguza a TRIAD Advertising.


Agentúra PS:Digital dosiahla najvyššiu TOP of Mind znalosť (22%) a takisto aj najvyššiu celkovú spontánnu znalosť (53%). Zaznamenala tak pozoruhodný medziročný nárast o 8 percentuálnych bodov.


Nasleduje trojica agentúr s veľmi podobnou spontánnou znalosťou: Zaraguza, (41%), TRIAD Advertising (38%) a Visibility (38%) .


Najznámejšiu päticu digitálnych agentúr uzatvára agentúra THIS IS LOCCO so spontánnou znalosťou 26%, čo predstavuje výrazný medziročný nárast.


Aj tento rok sa potvrdil trend z posledných rokov, keď veľké plnoformátové agentúry ako TRIAD a Zaraguza ale aj THIS IS LOCCO prestávajú byť vnímané ako čisto „digitálne“.


Podporená znalosť značiek digitálnych agentúr


Podporená znalosť značiek agentúr ukázala o niečo iný obraz. Slovenskí marketéri podporene najlepšie poznajú značku agentúry Zaraguza s podporenou znalosťou 97%. TRIAD Advertising na druhej priečke má len o niečo nižšiu znalosť. a to 93%.


Prvú trojicu najznámejších značiek uzatvára PS:Digital s podporenou znalosťou 90% medzi slovenskými marketérmi.


90-percetnú úroveň znalosti atakujú ešte THIS IS LOCCO (88%) a Visibility (83%)


Marketéri pomerne dobre poznajú aj agentúry Basta digital, CORE4 Advertising, ui42 a Socialists. Všetky tieto agentúry sa dostali nad úroveň podporenej znalosti nad 50 % medzi slovenskými marketérmi.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 138 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v októbri 2023.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page