top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Podpora značky alebo podpora predaja?

Jedným zo „základných marketingových rozhodnutí“ by sa dala označiť otázka, či v marketingových aktivitách podporovať viac budovanie značky alebo sa radšej zamerať na krátkodobú, ale priamočiaru podporu predaja.


V prácach marketingových guru Lesa Bineta (ktorého snáď uvidíme na jar 2021 v Bratislave) a Petra Fielda sa uvádza, že „zlatým rezom“, ktorý v dlhodobom efekte maximalizuje efektivitu marketingu, je rozdeliť komunikačné aktivity v pomere 60:40 v prospech budovania značky.


Ako to vidia slovenské firmy a slovenskí marketéri?


Marketéri združení v paneli slovenských marketingových profesionálov sa vyjadrili, že v budúcom roku sa v svojich marketingových aktivitách plánujú viac venovať jednak budovaniu značky ako aj podpore predaja.


Na budúci rok sa plánuje viac venovať budovaniu značky ako v tomto roku až 52% marketérov, pričom 13% sa chce značke venovať výrazne viac. Zamerať sa viac v budúcom roku na podporu predaja plánujú však až dve tretiny marketérov, približne štvrtina z nich výrazne viac ako tomu bolo tento rok.


Znamená to, že marketéri neberú podporu značky a podporu predaja ako dve navzájom si konkurujúce stratégie a zároveň, že plánujú investovať viac do marketingových aktivít ako takých.45 % vs 55%


Marketérov sme sa spýtali, v akom pomere plánujú v roku 2021 rozdeliť svoje aktivity v prospech budovania značky a podpory predaja.


Na Slovensku má celkovo vyššiu prioritu podpora predaja. V priemere budú slovenské firmy vo svojich marketingových aktivitách venovať podpore predaja 55% aktivít (úsilia, rozpočtu...).


Na podporu budovania značky tak zostáva zvyšných 45% marketingových aktivít.
Platí, že väčšie spoločnosti sa plánujú o niečo intenzívnejšie venovať značke ako menšie a stredné firmy.


Spomedzi všetkých firiem sa len tie vo finančnom sektore blížia ku podľa Lesa Bineta optimálnej šesťdesiatke (56 %). Naopak, firmy zo sektora retailu a e-commerce výrazne prioritizujú podporu predaja, keď do značky plánujú investovať len tretinu (36%) svojho marketingového úsilia. 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 94 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v októbri 2020.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page