top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Najlepšia hudba je tá, ktorá vznikla, keď sme boli mladíZaujímal nás názor obyvateľov Slovenska, v ktorom desaťročí, podľa ich názoru, vznikala tá najlepšia hudba. Prieskum sme realizovali na celej populácii Slovenska vo veku 15 až 79 rokov.


Najviac obyvateľov Slovenska sa zhodlo, že najlepšia hudba vznikala v 80-tych rokoch.


Dá sa povedať, že ak nepočítame naozaj starú hudbu, najmenej priaznivcov majú „nulté roky", teda dekáda medzi rokmi 2000 a 2009.Čo je však zaujímavé, názory na „najlepšiu“ hudbu sa veľmi líšia v závislosti do veku poslucháča.


Najstarší obyvatelia Slovenska (70 a viac rokov) za najlepšiu hudbu považujú tú, čo vznikla v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.


Súčasným šesťdesiatnikom sa najviac páči hudba, ktorá vznikala v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch.


Päťdesiatnici jednoznačne najviac preferujú „osemdesiatky“.


Podľa štyridsiatnikov, najlepšia hudba vznikala v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch.


Súčasní tridsiatnici za najlepšiu hudbu považujú tú, čo vznikala v 90-tych rokoch, hoci sa im páči aj hudba z rokov 80-tych.


Najmladšia generácia, teenageri a dvadsiatnici, sú presvedčení, že najlepšia hudba vzniká práve v súčasnom období.


Dá sa tak skonštatovať, že každá generácia za najlepšiu hudbu považuje tú, ktorá vznikala, keď boli mladí.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comentários


bottom of page