top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Nákupné centrá v Bratislave

Bratislavské nákupné centrá navštevuje aspoň raz mesačne takmer 90% obyvateľov Bratislavy.Spoločnosť Go4insight realizovala v novembri 2022 reprezentatívny prieskume na tému vnímania a návštevnosti bratislavských nákupných centier. Cieľovou skupinou prieskumu boli obyvatelia Bratislavy a okolitých okresov (spádová oblasť Bratislavy).


Nákupné centrá sú po pandémii späť


Nákupné centrá sa za dve desaťročia na Slovensku a špeciálne v Bratislave stali bežnou súčasťou našich životov. Nie sú len miestami nakupovania, ale aj miesta stretnutí, zábavy, oddychu alebo len „lenivého“ trávenia voľného času.


Ponuka nákupných centier sa v Bratislave v posledných rokoch výrazne zväčšila a v stredoeurópskom regióne patrí Bratislava medzi mestá s najväčšou ponukou nákupných centier.


Ak sa pozrieme na širšie okolie Bratislavy, nákupné centrá v Bratislave navštívi aspoň raz do mesiaca viac ako dve tretiny (68%) dospelej populácie.


Po náročnom pandemickom období nastal medziročný nárast jednak v celkovej návštevnosti nákupných centier, ako aj v intenzite resp. frekvencii návštev. Viac ako štvrtina obyvateľov (27%) navštívi niektoré z bratislavských nákupných centier aspoň raz za týždeň.


Ak sa pozrieme na návštevnosť na mesačnej báze, nákupné centrá využíva viac ako dve tretiny populácie (68%). Pár krát za rok navštívi nákupné centrá dodatočných 20% populácie žijúcej v spádovej oblasti.

Z celkového hľadiska to znamená, že nákupné centrá aspoň raz za rok navštívi až 96% populácie.


Z každého pohľadu ide o medziročný nárast vo všetkých meraných parametroch, či už v počte návštevníkov alebo intenzite návštev.

Kto navštevuje bratislavské nákupné centrá?


Asi nie je prekvapením zistenie, že nákupné centrá radšej a častejšie navštevujú ženy ako muži. Rozdiel však nie je až taký zásadný, ako by sme mohli očakávať. Aspoň raz za mesiac navštívi niektoré z nákupných centier 74% žien a 61% mužov zo spádovej oblasti.


Významné rozdiely je možné pozorovať medzi ľuďmi v jednotlivých vekových kategóriách.

Pre najmladšie vekové kategórie je návšteva nákupných centier vyjadrením ich životného štýlu. Aspoň niekoľko krát za rok navštívia bratislavské nákupné centrá prakticky všetci mladí ľudia z regiónu (94% mladých ľudí vo veku do 24 rokov).


S rastúcim vekom sa postupne znižuje návštevnosť nákupných centier. Nejde však ani tak o pokles celkovej návštevnosti, ako skôr o pokles frekvencie a intenzity návštev.

Stále však platí, že aj medzi najstaršími vekovými skupinami je aspoň 60% takých, čo navštevujú nákupné centrá aspoň raz mesačne.


Nedá sa povedať, že by nákupné centrá navštevovali len mladší ľudia, rozhodne však platí, že mladí ľudia navštevujú nákupné centrá častejšie a intenzívnejšie.


Ak platí, že nákupné centrá sa stali istým vyjadrením životného štýlu ľudí, pre mladých ľudí to platí ešte viac a intenzívnejšie.

Vek a pohlavie však nie sú jedinými charakteristikami, ktoré determinujú frekvenciu návštevnosti nákupných centier.


Dôležitými parametrami sú aj životná fáza, finančná situácia (vyjadrená vo výške čistého príjmu na jedného člena domácnosti) ale aj fyzická vzdialenosť od nákupného centra.

Asi nie je prekvapením, že nákupné centrá navštevujú výrazne častejšie tí, ktorí žijú v domácnostiach s vyšším priemerným príjmom.


Vyššiu frekvenciu návštev nákupných centier majú tí, ktorí sú v „skorších“ životných fázach. Teda v nákupných centrách stretneme viac tých s mladšími ako staršími deťmi alebo častejšie ľudí v strednom ako ľudí v dôchodcovskom veku.


Dôležitým parametrom návštevnosti je aj fyzická vzdialenosť od nákupných centier.

Medzi obyvateľmi mesta Bratislava bolo v novembri 2022 až 90% takých, čo navštívili niektoré z nákupných centier aspoň raz do mesiaca. Ak by sme sa pozreli na obyvateľov vonkajších okresov Bratislavského regiónu, mesačná návštevnosť nákupných centier klesá na úroveň dvoch tretín populácie (65%).


V okrajových častiach bratislavskej spádovej oblasti (mimo Bratislavského kraja) sa podiel tých, čo navštívia bratislavské nákupné centrum, dostáva na úroveň približne jednej tretiny obyvateľstva (39%).

V medziročnom porovnaní, medzi novembrom 2022 a 2021, sa frekvencia návštevnosti nákupných centier zvýšila vo všetkých sledovaných cieľových skupinách. Po pandémii sa návštevníci pomaly vracajú späť aj do nákupných centier.


Veľká konkurencia medzi nákupnými centrami


Ponuka nákupných centier v Bratislave je veľmi široká. Každý obyvateľ alebo návštevník Bratislavy si môže vybrať nákupné centrum nielen podľa fyzickej blízkosti, ale aj podľa skladby obchodov, ponuky obľúbených značiek, možností oddychu a relaxu, ale aj podľa atmosféry, ktoré nákupné centrum ponúka.


Šesť najväčších bratislavských nákupných centier si pomerne rovnomerne rozdelilo bratislavský trh.


Najviac návštevníkov z bratislavskej spádovej oblasti navštívi aspoň raz do roka nákupné centrum Eurovea. Druhý najväčší podiel obyvateľstva navštevuje Aupark. Za vedúcou dvojicou len mierne zaostáva nákupné centrum Avion, ktoré „tesne“ obsadilo pomyselnú tretiu priečku. Tieto tri nákupné centrá sú v špecifickej situácii, že počas roka ich aspoň raz navštívi 80-90% z celej spádovej oblasti.


Nové nákupné centrum Nivy sa taktiež veľmi rýchlo dostalo medzi najnavštevovanejšie nákupné centrá.

O niečo nižšiu, hoci stále pomerne vysokú návštevnosť majú nákupné centrá Central a Bory Mall. Každé z nich benefituje z iného dôvodu. Silnou stránkou SC Central je poloha v centre mesta, kým Bory Mall získava zákazníkov vďaka rozvíjajúcej sa lokalite v západnej časti mesta, kde nemusí čeliť konkurencii ostatných nákupných centier.


Ak sa pozrieme na návštevnosť na mesačnej báze, najväčší podiel obyvateľov spádovej oblasti navštívi nákupné centrum Nivy, nasleduje Eurovea, Aupark a Avion.


Trh nákupných centier v Bratislave je mimoriadne konkurenčný. Priemerný obyvateľ spádovej oblasti navštívi počas mesiaca 2 až tri rôzne nákupné centrá. Na ročnej báze navštívi každý priemerne viac ako 5 rôznych nákupných centier.


Návštevnosť všetkých sledovaných nákupných centier sa v novembri 2022 v porovnaní s novembrom 2021 zvýšila. Najvyšší medziročný nárast zaznamenalo nákupné centrum Nivy, ktoré sa v roku 2021 otváralo.


Jednotlivé nákupné centrá dokážu pritiahnuť celé spektrum návštevníkov. Nákupné centrá Eurovea a Aupark majú veľmi podobnú štruktúru návštevníkov. Navštevuje ich veľa mladých ľudí , ale sú atraktívne pre všetky vekové kategórie.


Nákupné centrum Nivy je najviac populárne medzi mladými ľuďmi, ale aj spomedzi starších návštevníkov vo všetkých vekových kategóriách dokáže prilákať rovnaký podiel ako ostatné nákupné centrá.


OC Central má štruktúru svojich návštevníkov pomerne vyrovnanú. V nákupom centre Avion, podobne ako v Bory Mall prevažujú ľudia v strednom veku.

Konkurenčný boj nákupných centier bude pokračovať


Šesť najväčších bratislavských centier je veľmi dobre známych medzi obyvateľmi spádovej oblasti. Viac ako 90% znalosť značky majú nákupné centrá Aupark, Eurovea a Avion. Znalosť nad 80% majú Bory Mall a Nivy, tesne pod hranicou 80% je znalosť obchodného centra Central.

Súboj o najobľúbenejšie bratislavské nákupné centrum stále prebieha, má však ďaleko od jednoznačného rozuzlenia. Preferencie obyvateľov bratislavského regiónu (Bratislava + spádová oblasť) sú výrazne fragmentované a nemajú jednoznačného favorita.


Štyri najobľúbenejšie nákupné centrá (Eurovea, Aupark, Nivy a Avion) majú podobné preferencie návštevnosti. Len tesne najväčší potenciál návštevnosti má Eurovea, hoci najčastejšou prvou voľbou obyvateľov spádovej oblasti je Avion. Solídnu pozíciu si za prvé roku existencie získalo aj nákupné centrum Nivy.


Každé z nákupných centier ponúka návštevníkom špecifické benefity a odlišný mix obchodov a služieb. To, že jednotlivé nákupné centrá ponúkajú aj jedinečné benefity (okolie, exkluzívne značky, zážitok pre návštevníkov), spôsobuje, že návštevníci preferujú viacero nákupných centier a aj tie, ktoré nie sú úplne najbližšie k ich bydlisku.

Navyše, štyrom najpreferovanejším nákupným centrám veľmi dobre konkurujú ďalšie centrá, ktoré sa snažia svojim návštevníkom ponúkať špecifické výhody. Bory mall ani nákupné centrum Central v preferenciách návštevníkov výrazne nezaostávajú za vedúcou štvorkou.


Jeden obyvateľ spádovej oblasti zvažuje navštevovať v priemere 3 až 4 rôzne nákupné centrá.


Počas pracovného dňa alebo cez víkend?


Medzi jednotlivými centrami existujú rôzne preferencie, či dané centrum navštíviť počas pracovného dňa alebo počas víkendu.


Typickými „víkendovými“ nákupnými centrami sú najmä Avion a Eurovea. Návštevu týchto nákupných centier preferujú návštevníci nadpriemerne počas víkendových dní.

Naopak, návšteva nákupných centier Aupark, Nivy, ale najmä Centrál je preferovaná viac počas pracovných dní.


Pozícia centra Bory Mall je vyrovnaná, je približne rovnako preferovaná počas víkendu aj pracovných dní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prieskum bol realizovaný online metodikou v novembri 2022 na reprezentatívnej vzorke obyvateľov vo veku 16-69 rokov žijúci v spádovej oblasti Bratislavy, pracujúcich alebo študujúci v Bratislave. Veľkosť vzorky 700 respondentov.


Údaje v sú z marketingového prieskumu realizovaného pre nákupné centrum Nivy zverejnené s ich súhlasom.


Fotografia: rawpixel.com on Freepik

Comments


bottom of page