top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Marketéri vs. „normálni ľudia“ 2022

Ako využívajú sociálne siete marketéri a ako bežní Slováci?


Je pochopiteľné a len málo prekvapivé, že marketéri sú veľmi intenzívnymi užívateľmi sociálnych sietí.


Prakticky všetci marketéri využívajú Facebook. Až 83% z nich ho využíva na dennej báze a ďalších 12% aspoň raz týždenne. Medzi marketérmi sú len štyri percentá takých, ktorí Facebook nevyužívajú vôbec.


Druhou najobľúbenejšou sociálnou sieťou medzi marketérmi je Instagram. Instagram využíva denne takmer 70% marketérov, ďalšia šestina z nich si Instagram otvorí na týždennej báze. Celkovo má na Instagrame účet viac ako 90% slovenských marketérov.


Na pozíciu tretej najpoužívanejšej siete sa prepracoval LinkedIn. Polovica slovenských marketérov deklaruje, že LinkedIn využíva na dennej báze, ďalšia tretina aspoň raz do týždňa.
Rozdiel medzi využívaním jednotlivých sociálnych sietí medzi marketérmi a „normálnymi ľuďmi“ – teda celou populáciou Slovenska (16 – 79 rokov), je veľmi zreteľný.


Porovnanie, ktoré sociálne siete a ako často využívajú slovenskí marketéri a bežná slovenská populácia, sme uskutočnili aj v roku 2022.


Ak sa pozrieme na základný parameter – využívanie danej sociálnej siete aspoň raz za týždeň, vidíme, že marketéri využívajú každú sociálnu sieť podstatne intenzívnejšie ako bežná populácia Slovenska.Najpoužívanejšiu sociálnou sieťou, a to medzi marketérmi aj bežnou populáciou je Facebook. Facebook používa aspoň raz do týždňa 94% marketérov. Spomedzi slovenskej populácie je to (iba) 71%.


Naopak, veľmi výrazný rozdiel je pri využívaní druhej najväčšej sociálnej siete - Instagramu. Instagram využíva aspoň raz do týždňa až 85% marketérov, ale len 35% slovenskej populácie.


Najväčšie rozdiely sú, pochopiteľne, vo využívaní LinkedIn-u. Tu je pomer týždenných užívateľov nasledovný: 82% marketérov versus len štyri percentá populácie.


Marketéri využívajú intenzívnejšie aj Twitter a Reddit. V prípade Twitteru ide o 23% marketérov na rozdiel od 8% populácie Slovenska, v prípade Redittu ide o pomer 8% vs. 3%.

Relatívne malý rozdiel medzi marketérmi a slovenskou populáciou je vo využívaní TikToku.


Túto sociálnu sieť používa na týždennej báze približne 20% marketérov a 12% slovenskej populácie vo veku od 16-79 rokov. Pričom TikTok najčastejšie využíva mladšia generácia užívateľov.


Je zrejmé, že rozdiely vo využívaní rôznych sociálnych sietí sú spôsobené nielen iným „nastavením“ marketérov, ale aj inou socio-demografickou štruktúrou. Mladí ľudia (medzi ktorých patrí aj väčšina marketérov) žijú sociálnymi sieťami prakticky dennodenne a preto nie je prekvapením, že rozdiely vo využívaní sociálnych sietí sa v niektorých prípadoch výrazne líšia.


Poznámka: Viac informácií o využívaní sociálnych sietí bežnou populáciou je v našom článku Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach?

 

O prieskume


Informácie týkajúce sa populácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 16-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v marci 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Informácie týkajúce sa marketérov pochádzajú z kvatitatívneho prieskumu, ktorý bol realizovaný na vzorke 120 respondentov metódou CAWI (online prieskum) v rámci Panelu marketingových profesionálov v júni 2022.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page