top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Maketéri vs. bežní ľudia. Ako využívame sociálne siete?

Asi nie je žiadnym prekvapením, že marketéri sú intenzívnymi užívateľmi sociálnych sietí. Rozdiel medzi využívaním jednotlivých sociálnych sietí medzi marketérmi a „bežnými ľuďmi“ – teda celou populáciou Slovenska (15 – 79 rokov), je veľmi výrazný.


Ak sa pozrieme iba na jeden základný parameter – využívanie danej sociálnej siete aspoň raz za týždeň, vidíme, že marketéri využívajú prakticky každú sociálnu sieť intenzívnejšie ako bežná populácia.Najpoužívanejšiu sociálnou sieťou, a to medzi marketérmi aj bežnými ľuďmi, je Facebook. Facebook používajú aspoň raz do týždňa prakticky všetci marketéri a zároveň 71% slovenskej populácie.


Obdobný, relatívne malý rozdiel medzi marketérmi a slovenskou populáciou je vo využívaní YouTubu. Ten používa na týždennej báze približne 80% marketérov a 60% slovenskej populácie.


Naopak, veľmi výrazný rozdiel vo využívaní je u Instagramu. Instagram využíva pravidelne až deväť z desiatich marketérov, ale len tretina slovenskej populácie (tu však treba uviesť, že penetrácia Instagramu v posledných mesiacoch prudko rastie aj v slovenskej populácii).

Pochopiteľné sú rozdiely vo využívaní LinkedIn-u. Tu je pomer tri štvrtiny marketérov versus len štyri percentá populácie.


Marketéri využívajú výrazne častejšie aj Pinterest a Twitter.


Tik-tok je v oboch sledovaných skupinách využívaný približne rovnako často – desatinou populácie (vo veku 15-79 rokov) aj desatinou marketérov.


Jediné dve sociálne siete, ktoré marketéri využívajú menej často ako celá slovenská populácia, sú Pokec a Snapchat.


Je zrejmé, že rozdiely vo využívaní sú spôsobené nielen iným „nastavením“ marketérov voči sociálnym sieťam, ale aj inou socio-demografickou štruktúrou. Mladší ľudia (medzi ktorých patrí aj väčšina marketérov) využívajú sociálne siete častejšie.


A ponaučenie na záver pre všetkých, čo sa venujú marketingu. Treba si uvedomiť, kto je cieľová skupina môjho produktu alebo služby a automaticky nevzťahovať svoje „marketérske“ preferencie a svoje užívateľské zvyklosti na cieľovú skupinu značky, ktorú zastupujem.


 

O prieskume


Informácie tákajúce sa populácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome februára a marca 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Informácie tákajúce sa marketérov pochádzajú z prieskumu, ktorý bol realizovaný na vzorke 104 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov vo februári 2021.


Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page