top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ktorý predmet v škole je najobľúbenejší?


V čase, keď sa začína nový školský rok, je zaujímavou otázkou, ktoré školské predmety mali ľudia najradšej, keď ešte chodili do školy.Z prieskumu, ktorý sme realizovali na populácii SR vo veku 15-79 rokov, vyplýva, že celkovo najobľúbenejší predmet bola telesná výchova (16%). Slovenský jazyk a literatúra boli najobľúbenejším predmetom celkovo pre 15% z nás a matematika pre 13%. Ďalšími predmetmi, ktoré sme mali v škole najradšej, boli zemepis / geografia (10%), dejepis (8%) a prírodoveda/biológia (5%). Jeden z dvadsiatich bývalých žiakov nemal v škole obľúbený ani jeden predmet.

V obľúbenosti predmetov v škole sú dva svety – svet chlapcov a dievčat


Telesná a športová výchova bola celkovo najobľúbenejšia vďaka mužom a Slovenský jazyk a literatúra vďaka ženám - v týchto dvoch predmetoch sú totiž medzi mužmi a ženami veľké rozdiely. Okrem telesnej výchovy mali muži medzi najobľúbenejšími predmetmi oproti ženám častejšie matematiku, informatiku a fyziku. Naopak, ženy oproti mužom okrem slovenčiny obľubovali viac biológiu / prírodovedu, hudobnú a výtvarnú výchovu.

Na obľúbenosť predmetov v škole sa spätne pozerajú rôzne vekové kategórie inak. Informatika bola výrazne viac obľúbená medzi mladšími vekovými kategóriami, vo vekovej kategórii do 24 rokov bola dokonca po telesnej výchove hodnotená ako druhý najobľúbenejší predmet v škole. Viac obľúbená medzi mladými bola aj angličtina. Naopak, obľúbenosť zemepisu, dejepisu a ruštiny bola podporovaná staršími vekovými kategóriami 40 a viac rokov, resp. 60 a viac rokov.

Pri pohľade cez vzdelanie bola telesná výchova častejšie najobľúbenejším predmetom u ľudí s nižším vzdelaním, naopak matematika bola častejšie najobľúbenejším predmetom u ľudí s vysokoškolským vzdelaním.


Ktorému predmetu sme v škole mohli venovať viac pozornosti?

Prieskum vnímania školských predmetov prináša zistenie, že s odstupom času ďaleko najviac Slovákov hodnotí, že mohli viac pozornosti v škole venovať predovšetkým angličtine. To, že jej nevenovali dostatočnú pozornosť, teraz ľutuje 33% populácie. Medzi mladšími ľuďmi do 40 rokov takto angličtinu vníma dokonca takmer polovica.


Do top 5 predmetov, ktorým mohli osobne venovať viac pozornosti v škole v minulosti, patrí aj matematika (21%), slovenský jazyk a literatúra (18%), nemčina (17%) a informatika (13%). Práve informatika je medzi mladšími ľuďmi do 30 rokov v tomto „ rebríčku podcenených predmetov“ na druhom mieste.


Tieto zistenia môžu byť odkazom aj pre súčasných školákov, keď spolu so svojimi rodičmi budú zvažovať, na čo sústrediť svoje sily počas nového školského roka. 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v júli 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comentarii


bottom of page