top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ktoré brandžové asociácie a združenia sú pre marketérov najrelevantnejšie?

Slovenskí marketéri (združení v Paneli marketingových profesionálov) najviac poznajú združenia KRAS, ADMA a Rada pre reklamu (RPR). Tieto tri združenia pozná približne 80% slovenských marketérov.


Tesne nadpolovičnú znalosť má IAB Slovakia. Združenie Ľudia z marketingu pozná 41% slovenských marketérov, Art Director Club (ADC Slovakia) má znalosť 39%.


Brandžové asociácie mediálnych, PR a prieskumných agentúr pozná 30% až 40% marketérov. Najnižšiu znalosť spomedzi sledovaných asociácií má BTL-ka.


Najväčší prínos, podľa hodnotenia marketérov, má ADMA. Až 44% marketérov deklaruje, že ADMA je pre nich prínosom a na pravidelnejšej báze sa o ňu zaujíma 39% marketérov. Druhým najrelevantnejším združením pre marketérov je IAB Slovakia.


Za nimi nasledujú KRAS, RPR a Ľudia z marketingu. O brandžové asociácie AMA, APRSR, SAVA aj BTL-ka sa zaujíma menej ako 10% marketérov.


Prakticky všetky marketingové brandžové asocicáie a združenia na Slovensku sú známejšie a relevantnejšie pre marketérov pracujúcich vo veľkých spoločnostiach. Na väčších marketingových oddeleniach pracujú špecialisti, ktorí sa zameriavajú aj na špecifickejšie oblasti marketingu ako nákup médií, prieskum trhu alebo PR.


Výnimkou je hlavne ADMA, ktoré je známa aj relevantná predovšetkým pre marketérov pracujúcich v stredne veľkých spoločnostiach. Títo marketéri sa venujú predovšetkým digitálnemu marketingu. Tomu nasvedčuje aj silná pozícia IAB Slovakia v stredne veľkých spoločnostiach.

 

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Aktuálna vlna prieskumu bola realizovaná na vzorke 95 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov vo máji 2021.


Obrázok: <a href="http://www.freepik.com">Designed by macrovector / Freepik</a>


Comentarios


bottom of page