top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Kto vyhral v súťaži marketingových súťaží?


Sledovanosť súťaží marketingovej komunikácie Go4insight 2021

Medzi slovenskými marketérmi, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, je najobľúbenejšou súťažou marketingovej komunikácie Zlatý klinec.


Súťaž Zlatý klinec, ktorý je súťažou marketingovej kreativity a inovatívnosti, poznajú takmer všetci marketéri na Slovensku (95%). Takmer 70% z nich sleduje priebeh a výsledky Zlatého klinca aj podrobnejšie a dve tretiny marketérov považujú túto súťaž za prospešnú pre celú brandžu marketingovej komunikácie a pre ich biznis.


Len o niečo menej obľúbená je súťaž efektivity reklamnej komunikácie Effie awards. Jej znalosť medzi slovenskými marketérmi dosiahla stále vysokú úroveň 85%. Navyše viac ako polovica marketérov sleduje priebeh a výsledky tejto súťaže. Effie awards za prospešnú pre celú brandžu považujú tri pätiny marketérov.


Sledovanosť súťaží marketingovej komunikácie Go4insight 2021

Súťaž digitálnej reklamy Digital Pie je špecifickejšia a zameraná o niečo užšie, len na jeden z výsekov marketingovej komunikácie. Hoci túto súťaž z počutia poznajú tri štvrtiny marketérov (77%), viac sa o ňu zaujíma len tretina slovenských marketérov. Za užitočnú pre rozvoj celej brandže ju považuje necelá polovica marketérov (43%).


Ešte užšie a špecifickejšie je zameraná súťaž PROKOP, ktorá má za cieľ predstaviť a vyhodnotiť najlepšie slovenské PR projekty. Znalosť tejto súťaže je na úrovni 67% zo všetkých marketérov. PROKOP-a podrobnejšie sleduje o niečo viac ako štvrtina slovenských marketérov. Za prínosnú pre marketingový sektor túto súťaž považuje 40% z nich.


Zlatý klinec, Effie awards aj PROKOP-a najlepšie poznajú v najväčších firmách. V marketingových oddeleniach najväčších firiem sa o tieto súťaže aj viac zaujímajú a považujú ich za relevantné pre celú brandžu.


V stredných firmách je o tieto súťaže o niečo menší záujem a najmenej pozornosti týmto trom súťažiam venujú, logicky, v malých firmách. Najmenší rozdiel medzi veľkými, strednými a malými firmami je v sledovaní a vnímaní relevantnosti súťaže Zlatý klinec.


Istou výnimkou je súťaž Digital Pie, ktorá je známa a zároveň relevantná predovšetkým pre marketérov pracujúcich v stredne veľkých (ale aj najmenších) spoločnostiach. Títo marketéri sa evidentne do veľkej miery venujú digitálnemu marketingu.


Sledovanosť súťaží marketingovej komunikácie Go4insight 2021

 

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.


Aktuálna vlna prieskumu bola realizovaná na vzorke 95 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov vo máji 2021.

Comments


bottom of page