top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Komunikáciu počas pandémie zmenilo viac ako 90% spoločností. Nie všetky firmy šetrili.

Updated: Aug 31, 2020

Slovenskí marketéri, ktorí sú združení v Paneli marketingových profesionálov, odpovedali na otázky týkajúce sa vplyvu pandémie COVID-19 na marketing v ich spoločnostiach.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 112 respondentov v Rámci panelu marketingových profesionálov v na prelome apríla a mája 2020.Pokles biznisu v 1. polroku 2020

Slovenskí marketéri, ako ekonomický dôsledok pandémie a zavedených karanténnych opatrení, očakávajú všeobecný pokles biznisu v sektoroch, kde pôsobia.

Nejaký pokles príjmov ich spoločností v prvom polroku očakávajú viac ako tri štvrtiny marketérov. Najčastejšie očakávajú pokles do úrovne 20% (41%) a štvrtina marketérov (24%) očakáva dokonca ešte výraznejší pokles medzi 21-50%. Veľmi výrazný prepad o viac ako polovicu očakáva spolu 12% marketérov.

Naopak, rast vo svojej sektore predikuje 14% marketérov, malá časť z nich (2%) dokonca rast vyšší ako 20%.Najoptimistickejšie veľké spoločnosti (nad 250 zamestnancov), najviac pesimistické sú tie menšie (pod 50 zamestnancov).

Veľký rozdiel v predpokladanom vývoja biznisu v 1. polroku tohto roka je viditeľný v rôznych sektoroch. Oblasti, ktoré sa týkajú telekomunikačných služieb, IT a e-commerce zaznamenávajú v súčasnosti stabilnú pozíciu resp. dokonca niektoré spoločnosti vnímajú aj nárast na svojom trhu. Kým klasické „offline“ spoločnosti, resp. sektory spojené s mobilitou, cestovným ruchom a službami vidia (výrazný) pokles.Ako sa zmenila komunikácia firiem?

Koronakríza výrazne zmenila plány v komunikácii veľkej väčšiny slovenských firiem.

Intenzita komunikácia väčšinou poklesla, ale šetrenie rozpočtu na komunikáciu nebolo mantrou vo všetkých slovenských spoločnostiach.

Nové trhové podmienky počas pandémie spôsobili, že pätina spoločností (21%) počas korona krízy intenzitu svojej komunikácie dokonca zvýšili.

Štvrtina marketérov (26%) uviedla, že v ich spoločnostiach pôvodne plánovanú intenzitu komunikácie zachovali.

Viac ako polovica spoločností však intenzitu svojej celkovej komunikácie však znížila. Istá malá časť (3%) firiem dokonca komunikáciu úplne vypla.


Väčší dosah mala pandémia na kreatívu a obsah komunikácie. Takmer všetky firmy, ktoré majú zástupcov v paneli marketérov (93%) reagovali na zmenenú situáciu v spoločnosti a prispôsobili obsah svojej komunikácie novej atmosfére v spoločnosti.

Takmer tri štvrtina martektérov uviedli, že sa znažili zachovať plánovanú komunikáciu, ale kvôli situácii týkajúcej sa pandémie rôzne prispôsobili jej obsah a kreatívu. Pätina spoločností (21%) dokonca úplne zmenila plány a pripravila úplne novú kreatívu a obsah komunikácie.Náhle zmenená situácia na trhu znamenala aj zmenu používaných mediatypov. Tu sa rôzne spoločnosti postavili k novej situácii rôzne.

Tretina spoločností (32%) nijak nezmenila mediatypy, ktoré boli plánované ešte pred korona krízou a vo svojej komunikácii išli podľa pôvodného plánu. Približne štyridsať percent (42%) marketérov uviedlo, že ich spoločnosti mierne upravili používané mediatypy.

K výraznej úprave využívaných mediatypov, v porovnaní s pôvodným rozhodnutiami, pristúpila štvrtina firiem, ktorých marketéri sú zastúpení v našom paneli.V druhej časti vyhodnotenia prieskumu sa pozrieme detailnejšie, ako sa zmenili marketingové rozpočty slovenských firiem počas koronakrízy.

 

Prieskum bol realizovaný na vzorke 112 respondentov v rámci Panelu marketingových profesionálov v na prelome apríla a mája 2020.

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu. Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy.

Členmi panelu sú marketéri, ktorí pracujú predovšetkým pre stredné a veľké slovenské spoločnosti. Vzhľadom na zloženie panela tento prieskum nemôže byť považovaný za reprezentatívny vzhľadom na všetky firmy pôsobiace na Slovensku. Popisuje situáciu v spoločnostiach, ktoré aktívne riešia marketingové otázky.


Prečítajte si aj naše ďalšie články na Marketeris.sk

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page