top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Informácie o politickom a spoločenskom dianí stále najviac čerpáme z TV správ

Updated: Mar 20, 2019

Správy v televízii sú pre obyvateľov Slovenska celkovo najdôležitejším zdrojom informácií. Druhým najdôležitejším zdrojom sú spravodajské weby. Tínedžeri sa najviac o svete naokolo dozvedajú zo sociálnych sietí.
Ako sa zaujímame o dianie v spoločnosti a politike?


O spoločenské a politické dianie na Slovensku sa veľmi intenzívne zaujíma 18% populácie, ďalších 42% sa zaujíma čiastočne. To je spolu 60% obyvateľov Slovenska, ktorí sa pravidelne zaujímajú o dianie v spoločnosti a politike. Naopak, vôbec sa o tieto témy nezajíma 11% populácie Slovenska.

V spoločnosti sú však zásadné rozdiely v rôznych sociálno-demografických skupinách. O spoločenské a politické dianie sa zaujímajú výraznejšie viac muži ako ženy. Rozdiel je veľmi výrazný, takmer 20 percentuálnych bodov. Záujem o politiku strmo rastie aj so zvyšujúcim sa vekom. Kým u mladých do 19 rokov sa o tieto oblasti zaujíma len tretina, u ľudí nad 70 rokov sú to až tri štvrtiny.


Záujem o dianie v politike a spoločnosti rastie prakticky lineárne so sociálnym statusom, vyšším vzdelaním aj výškou príjmu. Príslušníci vyššej sociálnej triedy sa o dianie zaujímajú približne dvakrát tak intenzívne ako tí, ktorí patria do najnižších sociálnych tried.
Odkiaľ získavame informácie


Najdôležitejším zdrojom informácii o spoločnosti a politike sú stále televízne správy. Viac ako polovica populácie Slovenska (51%) deklarovala, že TV správy sú ich hlavným zdrojom informácií. Druhým najdôležitejším zdrojom sú internetové spravodajské portály, ktoré sú hlavným zdrojom pre približne pätinu obyvateľov (21%). Ak k nim pripočítame približne 8% tých, ktorí získavajú informácie predovšetkým zo sociálnych sietí, internet je primárnym zdrojom pre 30% slovenskej populácie.
Ďalšími zdrojmi informácií sú rozhovory s rodinou a priateľmi, správy v rádiu a tlačené médiá.

Keď sa pozrieme na všetky zdroje informácií, ktoré obyvatelia Slovenska využívajú, TV správy stále zostávajú najdôležitejším zdrojom. Informácie z TV správ získava viac ako 80% populácie. Na druhom mieste sú internetové portály, ktoré ako zdroj používa viac ako polovica Slovákov.


Správy v rádiu sú používané veľkou časťou populácie najmä ako vedľajší zdroj informácii. Ako hlavný zdroj ich používa 6% (ide skôr o starších ľudí), ale pre ďalších 40% populácie slúžia ako doplnkový zdroj. Spolu sú správy dôležité pre 46% obyvateľov Slovenska.

Sociálne siete sú jedným z informačných zdrojov pre približne tretinu Slovákov, čo je rovnaké percento ako v prípade tlačených médií. Neformálne rozhovory s priateľmi a známymi sú zdrojom informácií o politike a spoločnosti pre približne polovicu populácie.


Tínedžeri čerpajú hlavne zo sociálnych sietí


Využívanie jednotlivých druhov médií ako zdrojov informácií o politike a spoločnosti sa veľmi líši v závislosti od veku.


Pre mladých ľudí do 19 rokov sú najdôležitejším hlavným zdrojom informácií sociálne siete, tesne pred TV správami a spravodajskými webovými portálmi. Internet je tak hlavným informačným zdrojom pre viac ako polovicu teenagerov. TV správy sú kľúčové pre viac ako štvrtinu tínedžerov.

S rastúcim vekom veľmi výrazne rastie dôležitosť TV správ a zároveň klesá dôležitosť sociálnych sietí. Pre ľudí vo veku nad 70 rokov je televízia hlavným zdrojom až v 70% prípadov, sociálne siete v menej ako 1%.


Tí, čo sa najviac zaujímajú o spoločenské a politické dianie (18% populácie) výrazne viac preferujú internet pred ostatnými médiami. Platí, že čím viac sa niekto zaujíma o svet naokolo, internet sa stáva jeho preferovaným zdrojom. To platí do výraznej miery aj pre starších ľudí, kde je využívanie internetu stále nie úplne bežnou činnosťou. 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome januára a februára 2019.


Comentarios


bottom of page