top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Dobré vysvedčenie? Na aké odmeny sa môžu tešiť školáci?

Takmer 70% rodičov plánuje odmeniť svoje deti, keď prinesú dobré koncoročné vysvedčenie. Najčastejšou odmenou je finančná hotovosť, výlet, nejaká sladkosť, posedenie v pizzérii, ale aj nový mobil.Odmena alebo trest za vysvedčenie


Končí sa školský rok a deti zo školy prinášajú vysvedčenia. Niektoré sú plné jednotiek, iné obsahujú aj pestrejšie známky. Niektorí žiaci a študenti sú so svojim vysvedčením spokojní viac, iní menej.


Vysvedčenie sa však týka aj rodičov a aj tí vyjadrujú spokojnosť alebo nespokojnosť so známkami svojich detí. V prieskume sme zisťovali, ako rodičia plánujú zareagovať na vysvedčenie svojich detí. Či ich plánujú za dobré vysvedčenie odmeniť, alebo či v prípade horšieho vysvedčenia plánujú nejakú formu trestu.


Ak budú mať deti na vysvedčení dobré známky, viac ako dve tretiny rodičov plánujú svoje deti nejakým spôsobom odmeniť. Tretina rodičov plánuje odmeniť svoje deti s určitosťou.


Naopak, ak deti prinesú vysvedčenie so zlými známkami, potrestať ich plánuje len 6% rodičov.

Pritom platí, že na odmenu za vysvedčenie sa môžu viac tešiť mladšie deti ako tie staršie.


Takmer 80% rodičov, ktorých deti sú žiakmi prvého stupňa základných škôl, plánuje pre svoje deti nejakú formu odmeny. V prípade žiakov druhého stupňa, odmeniť dobré známky plánuje o niečo menej, približne 70% rodičov.


Na odmenu za dobré vysvedčenie sa môžu tešiť aj viacerí stredoškoláci. Ak donesú dobré známky, nejakú formu odmeny chystá polovica rodičov.Na akú odmenu sa môžu tešiť žiaci a študenti?


Odmeny za dobré známky na vysvedčení, na ktoré sa môžu tešiť žiaci a študenti, sa veľmi líšia od veku dieťaťa.


Deti na prvom stupni základných škôl dostanú najčastejšie ako odmenu za dobré známky nejakú sladkosť, novú hračku, knihu alebo spoločné posedenie v cukrárni alebo pizzérii. Približne 8% detí na prvom stupni dostane aj nejakú finančnú hotovosť.


Staršie deti, ktoré chodia na druhý stupeň základných škôl, sa za dobré vysvedčenie môžu tešiť na finančnú odmenu, sladkosť, zaujímavý výlet, posedenie v pizzérii alebo novú knihu. Dokonca 6% detí dostane v posledný júnový deň nový mobilný telefón.


Pri stredoškolákoch je odmena až takmer v polovici prípadoch vo forme finančného príspevku. Výborní študenti sa ale tiež môžu tešiť aj na nový mobilný telefón alebo darček podľa vlastného výberu. Sladkosť ako odmena je stále populárna aj u rodičov stredoškolákov.A čo tresty za zlé známky?


Rodičia, ktorí očakávajú horšie vysvedčenie svojich detí a rozmýšľajú o nejakej forme trestu, najčastejšie zamedzia svojim deťom prístup k zábavným voľnočasovým aktivitám.


Trest bude väčšinou spočívať v obmedzení alebo úplnom zákaze používať internet (najmä hry a sociálne siete) a zákaze sledovať televíziu. Istá malá časť rodičov plánuje aj pristúpiť k dočasnému odobraniu mobilného telefónu alebo obmedzeniu stretávania sa s kamarátmi.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome mája a júna 2021. Na otázky odpovedalo 253 rodičov školopovinných detí. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comments


bottom of page