top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Slováci nedôverujú sociálnym sieťam, že dokážu ochrániť ich osobné údaje

Updated: Oct 25, 2018

Ako Slováci dôverujú bezpečnosti zverených osobných údajov.


Spoločnosť Go4insight zisťovala, ktorým inštitúciám veria obyvatelia Slovenska, že dokážu dostatočne ochrániť nimi zverené osobné údaje. Najdôveryhodnejšie sú v tomto ohľade banky, najmenej dôveryhodné internetové sociálne siete. Štátne inštitúcie skórujú nižšie ako veľké súkromné spoločnosti.


Najdôveryhodnejšími inštitúciami, čo sa týka ochrany osobných údajov, sú podľa obyvateľov Slovenska bankové inštitúcie. Na otázku, či dôverujú slovenským bankám, že dokážu bezpečne ochrániť zverené osobné údaje, odpovedalo pozitívne viac ako 80% populácie. Pritom pätina Slovákov bankám dôveruje úplne. Naopak, to, že sú osobné dáta chránené v bankách nedostatočne si myslí približne 20% obyvateľov. Bankám v tejto oblasti dôverujú rovnako všetky významné segmenty obyvateľstva.


Za relatívne dôveryhodné spoločnosti, čo sa týka ochrany osobných údajov, sú považovaní aj poskytovatelia internetu a telekomunikační operátori. To, že tieto spoločnosti dokážu dostatočne ochrániť osobné dáta svojich klientov si myslí približne 70% obyvateľov Slovenska. Obyvatelia Slovenska dôverujú na podobnej úrovni aj maloobchodným reťazcom. To, že ich osobné dáta zadávané do vernostných systémov sú uložené v bezpečí si myslí 69% obyvateľstva.


Dôvera v dostatočné zabezpečenie osobných údajov klesla pod dve tretiny v prípade poskytovateľov e-mailových služieb. Bezpečnosti osobných údajov poskytnutých poskytovateľom emailových služieb dôveruje 62% populácie. E-mailovým službám dôverujú viac mladí ľudia. S rastúcim vekom táto dôvera klesá.


Až za týmito veľkými súkromnými spoločnosťami sa v dôveryhodnosti ochrane osobných údajov umiestnili štátne úrady a inštitúcie. Pritom medzi slovenskými a európskymi úradmi a inštitúciami sú len malé rozdiely. Slovenským aj európskym úradom a inštitúciám dôveruje stále nadpolovičná väčšina, približne 58%, ale je to výrazne menej ako dôvera v prípade bánk, telekomunikačných spoločností alebo aj maloobchodných reťazcov.

Je zaujímavé, že slovenským úradom dôverujú skôr starší, ľudia s nižším príjmom z menších obcí a miest. Dôvera v európske inštitúcie je podstatne vyrovnanejšia, väčšiu dôveru vyjadrujú dokonca ľudia s nadpriemerných príjmom.


V oblasti osobných údajov úplne najmenej na Slovensku dôverujeme internetovým sociálnym sieťam. To, že Facebook, Instagram, Pokec a podobne dokážu dostatočne zabezpečiť zverené osobné údaje svojich užívateľov, dôveruje len približne tretina populácie. Je to výrazne menej ako všetky ostatné sledované typy spoločností. Sociálnym sieťam tak nedôverujú až dve tretiny populácie, štvrtina populácie dokonca nedôveruje veľmi výrazne. Dôvera, že sa sociálne siete dokážu dostatočne postarať o ochranu poskytnutých osobných údajov je veľmi závislá od veku. Čím je obyvateľ Slovenska mladší, tým má v sociálne siete vyššiu dôveru. V žiadnej sociálnej skupine však dôvera neprevyšuje 50%.


Prieskum odhalil, že 9% slovenskej populácie dokonca nedôveruje žiadnej, súkromnej ani štátnej inštitúcii, že dokáže ochrániť ich osobné dáta.


Zdroj: Go4insight / Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku 15-79 rokov (N=1000 respodnentov)O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome júla a augusta 2018.


O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je preferovaný partner GfK na Slovensku a členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.go4insight.com, prípadne nás môžete sledovať na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/go4insight

Comments


bottom of page