top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2022?

Po dvoch rokoch pandémie prišla ruská vojna na Ukrajine a inflácia. Väčšina slovenskej populácie hodnotila rok 2022 za horší ako predpokladali na jeho začiatku. Hlavnými dôvodmi negatívneho hodnotenia sú zhoršenie finančnej situácie, politika na Slovensku a výrazné zhoršenie politickej situácie v Európe a vo svete.


Takmer polovica obyvateľstva Slovenska (48%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2022 za horší, ako očakávali na jeho začiatku. Pritom pätina obyvateľstva (20%) ho dokonca hodnotí ako výrazne horší.


Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2022 šestina obyvateľov Slovenska (16%). Pre tretinu obyvateľstva (36%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2022.V tomto roku je tretí krát za sebou hodnotenie roka prevažne negatívne. Po dvoch rokoch pandémie prišla ruská vojna na Ukrajine a nastal rast spotrebiteľských cien.


V rokoch 2017, 2018 a 2019 sme pritom boli svedkami pozitívneho hodnotenia roka, keď podiel tých, ktorých rok príjemne prekvapil, bol vždy väčší ako podiel tých, pre ktorých bol práve uplynulý rok horší ako očakávania na jeho začiatku. A celkové hodnotenie situácie v daných rokoch sa postupne zlepšovalo.


V porovnaní s minulým rokom 2021 sa však vnímanie aktuálneho roka o niečo zlepšilo.

Podiel „pozitívne prekvapených“ rokom 2022 však stále zostal pomerne nízky.


Rok 2022 však hodnotia rôzne sociodemografické skupiny odlišne.


Mladí ľudia do 24 rokov vidia končiaci sa rok 2022 najpozitívnejšie. Podiel tých, ktorých rok pozitívne prekvapil je približne rovnaký ako podiel tých, čo ho považujú za horší, ako predpokladali.


S rastúcim vekom sa hodnotenie roka postupne znižuje. Najnegatívnejšie rok hodnotí najstaršia veková skupina nad 60 rokov.Prečo bol rok 2022 horší, ako sme očakávali?

Tých ľudí, ktorí považovali rok 2022 za horší, ako očakávali na jeho začiatku (približne polovica populácie), sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.


Najvýznamnejším dôvodom nespokojnosti boli ekonomické dôvody.

Až dve tretiny tých, čo rok 2022 hodnotili negatívne (64%) uviedli ako dôvod svojho negatívneho hodnotenia roka 2022 zhoršenie ekonomickej situácie na Slovensku a pre viac ako polovicu z nich (54%) aj zhoršenie osobnej finančnej situácie.


Druhým najdôležitejším dôvodom bolo negatívne vnímanie politickej situácie na Slovensku (61%).


Tretím najčastejším dôvodom je zhoršenie situácie v medzinárodnej politike (48%). Práve dôležitosť tohto dôvodu narástla, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, najviac.


Nepriaznivý zdravotný stav bol dôvodom negatívneho hodnotenia pre 30% tých, čo rok považovali za horší, ako predpokladali na jeho začiatku.Prečo niekto hodnotí rok 2022 lepšie, ako boli očakávania na jeho začiatku?


Aj v roku 2022, keď sme museli čeliť končiacej sa pandémii, ruskej vojne na Ukrajine a vysokému rastu spotrebiteľských cien, približne šestina populácie uviedla, že rok 2022 ich pozitívne prekvapil.


Išlo najmä o dôvody, ktoré sa týkajú súkromnej sféry, vzťahov a osobného prežívania.

Štyridsať percent z nich sa tešilo zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov. Tretina z nich (36%) bola spokojná so svojím osobným životom – novými získanými zážitkami a skúsenosťami. Rovnako pre tretinu (33%) z nich bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie finančnej situácie.


Pozitívny vplyv malo aj zlepšenie v pracovnej oblasti, ľudia v okolí, či zlepšenie bývania.


Je dôležité si pripomenúť, že v rokoch pred pandémiou (2017-2019) zdrojmi optimizmu boli zlepšujúca sa všeobecná ekonomická situácia a lepšia osobná finančná kondícia. V tomto roku zostali medzi tými, ktorých rok 2022 prekvapil pozitívne hlavne tí, ktorým sa zlepšil osobný život.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v decembri 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.


Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.go4insight.com, prípadne nás môžete sledovať na Facebooku https://www.facebook.com/go4insight alebo LinkedIne: https://www.linkedin.com/company/go4insight


コメント


bottom of page