top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako nás zmenila koronakríza?

Obyvatelia Slovenska v dôsledku krízy šíriaceho sa koronavírusu sa oproti minulosti venujú viac najmä komunikácii cez video hovory online, rozmýšľaniu nad tým, čo je v živote vlastne dôležité, ale aj chodeniu na prechádzky do prírody – viac sa týmto aktivitám venujú až dve pätiny populácie.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v apríli 2020 na vzorke populácie 18-60 rokov.Koronakríza na Slovensku spôsobuje rôzne zmeny v tom, ktorým aktivitám sa osobne obyvatelia na Slovensku v bežnom živote venujú. Niektorým aktivitám sme sa začali venovať viac, niektoré sú dokonca úplne nové, ktorým sme sa mnohí z nás doteraz nevenovali vôbec. Nás prieskum mapoval 14 takýchto vybraných aktivít.


Top aktivitou, kde najväčšia časť populácie Slovenska (43%) uvádza, že sa jej venuje viac ako v minulosti alebo je nová, patrí komunikácia cez video hovory online. Pre desatinu obyvateľov ide o novú aktivitu, tretina uvádza intenzívnejšie využívanie video hovorov.

Ešte rozšírenejší nárast využívania video hovorov je medzi mladými ľuďmi do 25 rokov - intenzívnejšie využívanie uvádzajú až tri pätiny tejto vekovej kategórie.


Pätina obyvateľstva sa venuje oproti minulosti viac rozmýšľaniu nad tým, čo je v živote vlastne dôležité. Viac nad touto oblasťou rozmýšľajú ženy ako muži a mladí ľudia do 25 rokov.


Skupinu top troch aktivít, ktorým sa venujeme viac v dôsledku koronakrízy, uzatvára chodenie na prechádzky do prírody (40%). Relatívne viac chodia na prechádzky obyvatelia malých sídel do 1000 obyvateľov.


Často diskutovaná práca z domu - homeoffice je novou skúsenosťou v dôsledku koronakrízy pre 15% obyvateľov Slovenska, ďalšia pätina ju využíva v tomto čase intenzívnejšie ako v minulosti. Homeoffice sa však týka prevažne len tých, čo majú „kancelársku prácu“, využívajú ho výrazne viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, z väčších sídel a s vyšším osobným príjmom.


Približne tretia obyvateľov na Slovensku sa osobne venuje viac aktivitám ako cvičenie doma, nakupovanie online a šitie rúšok doma.


V dôsledku koronakrízy sa časť ľudí na Slovensku venuje intenzívnejšie aj voľnočasovým aktivitám ako čítanie kníh (28%) alebo pozeraniu filmov cez streamingové služby ako Netflix, HBO GO a podobne (27%).


Hlavne rodičia s deťmi v domácnosti, ktoré v tomto čase nechodia do školy, venujú viac energie a času netradičným hrám a aktivitám s deťmi (27%) a pomoci deťom s učením (24%).Populárnym sa v súčasnosti stalo aj pečenie chleba doma, ktorému sa intenzívnejšie venuje až 25% ľudí na Slovensku. Pre takmer desatinu je to úplne nová aktivita, ktorej sa doteraz vôbec nevenovali.


Popri iných online možnostiach približne pätina populácie sa zúčastňuje viac ako v minulosti online kurzov napríklad z dôvodu vzdelávania alebo cvičenia.


V dôsledku krízy šíriaceho sa koronavírusu takmer pätina obyvateľov Slovenska deklaruje, že sa viac modlí. Zaujímavé je, že viac sa modlia tí, ktorí aj viac rozmýšľajú nad tým, čo je v živote vlastne dôležité.


Ak by sme sa na zmeny v aktivitách pozreli z pohľadu, ktoré aktivity sú pre najväčšiu časť ľudí na Slovensku úplne nové, ktorým sa doteraz vôbec nevenovali, vyhráva jednoznačne šitie rúšok doma (22%), nasleduje práca z domu – homeoffice (15%) a tretia aktivita v poradí je komunikácia cez video hovory online (11%).


Pomoc ktorých organizácií a firiem je obyvateľom na Slovensku sympatická?


Počas mimoriadnej situácie šíriaceho sa koronavírusu na Slovensku sa viaceré organizácie a firmy z rôznych oblastí snažili rôznymi spôsobmi – svojim prístupom a konaním - pomôcť. U obyvateľov Slovenska najviac zarezonovala aktivita miest a obcí. Do prvej trojky sa dostali ešte (slovenskí) výrobcovia potravín a výrobcovia zdravotníckych pomôcok. Všetky tieto tri subjekty získali sympatie viac ako polovice obyvateľstva.
Zo sektora služieb sú v popredí v sympatickosti pomoci najmä telekomunikační operátori (49%), nasledujú online obchody (46%) a maloobchodné reťazce (42%).

Dvom pätinám populácie je sympatická pomoc neziskových a charitatívnych organizácií. Podobne približne 40% podielu je sympatická pomoc bánk.


Približne tretina populácie oceňuje pomoc IT spoločností, poskytovateľov energetických služieb (energie, voda, plyn) a poisťovní. Okolo štvrtiny populácie je sympatická pomoc cirkví (25%) a podobnému podielu pomoc značiek oblečenia a kozmetiky (23%).


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 18-60 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 750 respondentov 10.-27. apríla 2020. Prieskum bol realizovaný metódou online dopytovania.

O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.go4insight.com, prípadne nás môžete sledovať na Facebooku https://www.facebook.com/go4insight alebo LinkedIne: https://www.linkedin.com/company/go4insight


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page