top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Čím ďalej na východ, tým lepší tanečník

Tri štvrtiny obyvateľov Slovenska vedia tancovať aspoň základy spoločenských tancov.
Celkom dobre vedia tancovať dvaja z piatich Slovákov


Za skvelého tanečníka seba samého označilo iba 7% všetkých obyvateľov Slovenska nad 15 rokov. Približne tretina (31%) si myslí, že vie tancovať celkom dobre. Základné kroky pri tancovaní ovláda 38% populácie. To, že nevie tancovať vôbec, priznáva až štvrtina obyvateľov Slovenska.Častejšie si veria v tancovaní ženy – zo žien vie tancovať aspoň základy spoločenských tancov viac ako 80%, u mužov len 70%. Medzi mužmi je tiež oveľa viac tých, čo netancujú vôbec. Spomedzi mužov o sebe tvrdí každý tretí, že spoločenské tance nevie tancovať, medzi ženami je „netanečníčok“ len 19%.


Tanečné schopnosti súvisia aj s vekom. Ale opačne, ako sa dalo predpokladať. Najviac istí sa v tancovaní cítia ľudia v strednom veku a starší, najčastejšie vo veku 50-59 rokov.


U mladých ľudí sa naopak vyskytuje dobrý tanečník zriedkavejšie. Až 43% z mladých ľudí do 24 rokov priznáva, že vôbec neovládajú nijaký zo spoločenských tancov. Mladí ľudia sa tak pri tancovaní cítia oveľa menej istejšie ako generácia ich rodičov.Z regionálneho hľadiska sa za lepších tanečníkov považujú ľudia z východného Slovenska - až 14% východniarov sa považuje za skvelých tanečníkov. Naopak, v Bratislavskom kraji je najväčší podiel takých, ktorí vedia iba základné tanečné kroky a v tancovaní sa cítia neisto.Najistejší sme v tancovaní valčíka


Asi nie je prekvapením, že Slováci si najviac veria v tancovaní valčíka, ktorý sa najčastejšie vyučuje aj na kurzoch spoločenských tancov, či na školských venčekoch.


Aspoň 70% obyvateľstva ovláda práve tento tanec. Platí pritom, že čím vyšší vek, tým lepší tanečník valčíka.


Druhým, rovnako dôležitým a takisto dobre ovládaným tancom, je polka. Aspoň základy polky ovládajú dve tretiny Slovákov. Pri tomto tanci si takisto veria skôr staršie ročníky nad 50 rokov. Tretina týchto ľudí by si za ovládanie polky udelilo symbolickú „jedničku“.

Za najlepších tanečníkov polky sa opäť považujú ľudia z východného Slovenska.Tanec tango, pochádzajúci tiež zo skupiny štandardných tancov, vie aspoň čiastočne tancovať približne polovica Slovákov. V prípade tanga však už výrazne poklesol podiel tých, čo si myslia, že tento tanec ovládajú výborne. Aj v tangu dominujú tanečníci skôr staršej skupiny.


Latinsko-americké tance Cha-Cha a Jive vie tancovať len približne tretina Slovákov. Výborne ich zvláda však už len malý počet. Aj pri týchto tancoch platí, že vyššie ročníky sa cítia byť lepšími tanečníkmi, rozdiely sú však už len malé.


 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v marci 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page