top of page
Banner

Panel marketingových profesionálov

Čo je panel marketingových profesionálov

Panel marketingových profesionálov (skrátene Panel marketérov) je spoločným projektom platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight. Je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu.

 

Panel marketérov slúži ako platforma na kontinuálne exkluzívne prieskumy názorov a postojov medzi slovenskými marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy, primárne z oblasti digitálneho a online marketingu a reklamy na Slovensku. Prieskumy sú realizované 3-6 krát do roka, a to formou niekoľkých otázok v online dotazníku.


Registrácia do Panelu marketérov

Členom panela sa môže stať každý profesionál v oblasti marketingu, ktorý pracuje „na klientskej strane“ (teda nie v agentúre poskytujúcej marketingové služby). Na registráciu do Panelu marketérov postačuje uviesť meno, pracovnú pozíciu, spoločnosť a emailovú adresu.

Každý účastník panelu sa z neho kedykoľvek môže odhlásiť, neviažu ho k nemu žiadne povinnosti ani záväzky.


 

Benefity účasti v Paneli marketérov

Každý účastník získa prístup k zaujímavým branžovým informáciám ako prvý: ihneď po spracovaní odpovedí z prieskumu bude prednostne dostávať jeho výsledky, čo mu môže pomôcť pri jeho práci či strategickom rozhodovaní sa.

Každý účastník bude zaradený do zlosovania o voľný lístok na najbližšiu konferenciu Marketing RULEZZ.

Účastník panelu získa aj možnosť zaraďovať vlastné otázky do prieskumu po dohode s organizátormi panelu. Účasť v panely marketérov nie je nijakým spôsobom honorovaná.


 

Organizátori Panelu marketingových profesionálov

 

TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.)

TheMarketers.biz je združenie ľudí, ktorí po rokoch strávených v marketingu, reklame a médiách organizujú odborné trendsetterské konferencie, súťaže, eventy a médiá s primárnym zameraním na digitány a mobilny marketing, a to pod značkou RULEZZ. Každoročne organizuje najväčšiu konferenciu o digitálnom marketingu na Slovensku Digital RULEZZ, spolu s asociáciou ADMA je spoluorganizátor jedinej súťaže digitálneho marketingu Digital PIE, prevádzkuje prvý „curated marketing content“ portál na Slovensku MARKETERIS.sk a každoročne vydáva exkluzívnu ročenku DIGITAL AGENCIES.

 

Go4insight s.r.o.

Prieskumná agentúra zameraná na pridanú hodnotu pre klienta - konzultácie, analýzy a insighty. Je preferovaným partnerom skupiny GfK na Slovensku. Poskytuje kvalitatívne aj kvalitatívne prieskumné metódy, pričom stále hľadá nové spôsoby ako robiť prieskum inovatívne. Za Go4insight stoja experti, ktorí sa prieskumu trhu a marketingovému poradenstvu venujú celý svoj profesionálny život.

 

Kontaktný e-mail:

panel.marketerov@go4insight.com

bottom of page